42

          Patriotu nedēļas ietvaros vēstures un sociālo zinību, foto/video pulciņa skolotājas kopā ar 4.- 12.klašu skolēniem veidoja radošos darbus, veltot tos Latvijas 103.dzimšanas dienai.

         4.klašu skolēni pētīja, kādi svarīgi notikumi bija Latvijā , izvietoja tos Laika līnijā.

         5.klašu skolēni sociālo zinību stundās veidoja Daugavpils kultūras pieminekļu kvestu pa pilsētu, lai pilnveidotu savas zināšanas par Latvijas kultūras pieminekļiem.

         6.klašu skolēni vēstures stundās veidoja kolāžas atklātnes “Latvijas atspulgi”, kurās tika parādītas Latvijas dabas skaistākās un ievērojamākās vietas.

         7.-12.klašu skolēni sociālo zinību un vēstures stundās piedalījās viktorīnā par Latviju, kur pārbaudīja savas zināšanas par savu dzimteni.

         Foto\video pulciņa skolēni izveidoja foto izstādi “Manai Latvijai”, kurā atspoguļojās skolēnu redzējums uz māti zemi Latviju.

         Teātra pulciņš “Virpulis” izveidoja video sveicienu Latvijai.

          Cauri laikiem un gadiem skolēni saskatīja gan patriotisku noskaņu, gan veidoja secinājumus.

         Sveicam Latviju 103.dzimšanas dienā!

       Stundas novadīja vēstures skolotāja R.Repina un sociālo zinību, teātra mākslas un foto\video pulciņa skolotāja I.Petrova.

309   308

310   311

312   314

315   317

                       318   316

 

 

 

eklase

VISC

Go to top