labo darbu ned

Vidusskolēni atzinās, ka talkošanas tradīcija kļuva par saprotamu un ierastu nodarbi mūsu skolā. Pateicoties skolēnu parlamenta atbalstam un vēlmei veikt labos darbus, turpinām ik gadu talkot Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas centra un Neredzīgo biedrības ciemata teritorijā.

Šogad 8.oktobrī 10.klase devās sakopt Neredzīgo ciema Sajūtu dārza teritoriju, savukārt 12.oktobrī 11.klase palīdzēja Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas centra darbiniekiem sakopt kapus. Vidusskolēni čakli uzirdināja un līdzināja zemi, sēja zālīti, ravēja, grāba nokritušas lapas, vāca vecus koku zarus, piestiprināja pirms diviem gadiem stādītus kokus pie iedzītiem mietiem... Daudzi talkotāji atzinās, ka pirmo reizi strādāja ar lāpstu vai grābekli rokās, tomēr tika secināts – darbs ir goda lieta, un visus vienoja piederības un kopā būšanas sajūta.

Prieks un gandarījums par kopīgi paveiktajiem darbiem!

204    205

                      206    207

                      208    209

210b    211b

                      269    267

266    265

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top