labo darbu ned

4.oktobrī mūsu skolas izglītojamie ar saviem skolotājiem ar prieku uzsāka iesaistīšanos Labo darbu nedēļas aktivitātēs, mudinot ikkatru aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku.

Pēc tradīcijas 2.klašu izglītojamie pierādīja, ka prot strādāt un sakopt skolas teritoriju. Pēcpusdienu skoliņas audzēkņi, bruņojoties ar pacietību un grābekļiem, apņēmās sakopt bērnu spēļu laukumu no nokritušajām lapām visas darba nedēļas garumā. Savukārt 8.a klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju un vecākiem 5.oktobrī apciemoja Daugavpils cietoksni, lai palīdzētu sakopt parka teritoriju rudens lapkriša laikā. Gan skolēni, gan vecāki pie sagrābto nokritušo lapu kaudzēm lepojas ar padarīto darbu ievērojamākā Daugavpils kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijā.

Iesaistīsimies Labo darbu nedēļas aktivitātēs un darīsim labus darbus, lai kopīgu pūliņu rezultātā mūsu pilsēta kļūtu vēl sakoptāka!

167a    168a

169a    170a

171a    172a

                                              178

                       197    198

                       199    200

                       201    202

 

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top