536

         2021.gadā no 22. līdz 29. martam tiešsaistē tika novadīts   pasākums – viktorīna “Dzīves vērtības”. Šajā pasākumā aktīvi piedalījās mūsu skolas 7.-8. klašu komandas.

          Kas ir svarīgs, nozīmīgs, vērtīgs cilvēka dzīvē? Kādas ir dzīves vērtības? Ko nozīmē būt atbildīgam, godīgam, laipnam, savaldīgam? Tieši uz šiem jautājumiem meklēja atbildes 7.-8. klašu skolēni, piedaloties viktorīnā "Dzīves vērtības".

         Skolēni uzzināja, ka katrs cilvēks dzīvē paļaujas uz dažādām vērtībām. Dzīves vērtības ir cilvēka uzskati, principi, noteikumi, saskaņā ar kuriem viņš dzīvo. Tas ir tas, ko cilvēki uzskata par svarīgu, uz ko tiecas, par ko sapņo. Dzīves vērtības ir materiālas (nauda, ​​īpašums, tālrunis ...) un garīgas, morālas (draudzība, godīgums, atbildība ...).

          Dzīvē ir svarīgi būt atbildīgam, prot pieņemt lēmumus, pildīt savus pienākumus, pieņemt savu lēmumu un rīcības sekas, rīkoties godīgi, spēt cieņpilni un pieklājīgi sazināties un sadarboties ar citiem,dzīvot saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli.

        Viktorīnas laikā skolēni aktīvi atbildēja uz jautājumiem un ieguva komentārus no sociālā pedagoga L.Demidas un skolas psihologa I.Kampānes.

   I vietu ieguva 8.b klases skolēni ar 64 pareizām atbildēm

   II vietu ieguva 7.b un 8.c klašu skolēni ar 60 pareizām atbildēm

   III vietu ieguva 7.a un 8.a klašu skolēni ar 56 pareizām atbildēm

          Dzīves vērtības cilvēka dzīvē ieņem nozīmīgu vietu. Ceram, ka mūsu skolēni izvēlēsies pareizos orientierus dzīvē.

 

 

 

eklase

VISC

Go to top