344   345

Ik novembri teju 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus. Konkursa pirmā kārta notiek tiešsaistē, individuāli pie datora. Uzdevumu pildīšanas ilgums ir 35 minūtes, skolēns var brīvi izvēlēties dienu un laiku konkursam novembrī.

Šogad konkursā piedalījās 14 885 skolēniem no visām Latvijas skolām. Mūsu skolēni Veronika Zinovjeva (5.c), Elinga Bertulīte (6.b), Ksenija Volkova (6.b) un Violeta Nasire (9.a) arī piedalījās konkursā un pavisam maz viņām pietrūka punktu, lai būtu uzaicinātas uz 2.kartu. Violeta Nasire un Ksenija Volkova ir labākās skolā savās klašu grupās. Visas mūsu „zvaigznītes” tiks apbalvotas ar atzinības rakstiem.

Konkursa organizatori izsaka pateicību visiem dalībniekiem, kuri šajos sarežģītajos apstākļos, kad mācības tiek organizētas attālināti, atrada laiku un gribēšanu pārbaudīt savas zināšanas un loģiku.

346

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top