347

    

       Latvijas valsts svētku mēnesī, sestdien, 21.novembrī, mūsu skolas skolēni atsaucās uz aicinājumu piedalīties tiešsaistes nodarbībā par Latviju, ko rīkoja E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skola visiem Latvijas skolēniem. Mūsi īstie Latvijas ģeogrāfijas gaismas strariņi bija Nikita, Ksenija un Margarita no 9.a klases un Anželika no 9.b klases. Šoreiz labāk veicās Margaritai Millerei. Nodarbības uzdevumi bija daudzveidīgi un ļoti interesanti: Latvijas vietas šarādēs, Latvijas daba, Latvijas ostas, Latvijas vietu karte attēlos, matemātiskie uzdevumi, karšu un attēlu tests, Mix tests.

         Kad Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem (bet ir aiz līkumiem), jauno ģeogrāfu skolas gatavas skatīt pasaules tradīciju īpatnības, meklējot neparastās un atkārtojot populārās. Tradicionālo ģeogrāfiju papildinot ar jautājumiem par kultūras ģeogrāfiju - daudz un dažādām iezīmēm, kas atšķir cilvēkus pasaules nostūros un nomalēs (pieņemot, ka zeme ir plakana) - JĢS organizēs nākamo tiešsaistes nodarbību 12.decembrī. Noteikti piedalīsimies!

         Pateicos par atbalstu visiem skolēniem, kas atrada iespēju piedalīties tiešsaistēs sestdienās un paplašināt savas zināšanas ģeogrāfijas jautājumos!

348    349

 

 

 

 

344   345

Ik novembri teju 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus. Konkursa pirmā kārta notiek tiešsaistē, individuāli pie datora. Uzdevumu pildīšanas ilgums ir 35 minūtes, skolēns var brīvi izvēlēties dienu un laiku konkursam novembrī.

Šogad konkursā piedalījās 14 885 skolēniem no visām Latvijas skolām. Mūsu skolēni Veronika Zinovjeva (5.c), Elinga Bertulīte (6.b), Ksenija Volkova (6.b) un Violeta Nasire (9.a) arī piedalījās konkursā un pavisam maz viņām pietrūka punktu, lai būtu uzaicinātas uz 2.kartu. Violeta Nasire un Ksenija Volkova ir labākās skolā savās klašu grupās. Visas mūsu „zvaigznītes” tiks apbalvotas ar atzinības rakstiem.

Konkursa organizatori izsaka pateicību visiem dalībniekiem, kuri šajos sarežģītajos apstākļos, kad mācības tiek organizētas attālināti, atrada laiku un gribēšanu pārbaudīt savas zināšanas un loģiku.

346

 

 

 

 

343

     3.decembrī notika Bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms. Visi mūsu skolas audzēkņi, kas piedalījās olimpiādē, saņēma godalgotas vietas.

Lepojamies un apsveicam!

9.klase - Margaritai Millerei atzinība;

9.klase - Violetai Nasirei 3. vieta;

12.klase - Karinai Ivanovai 2.vieta;

11.klase – Sofjai Murdasovai 1.vieta (uzaicināta piedalīties olimpiādes valsts posmā).

      Paldies par teicamo darbu bioloģijas skolotājai Gaļinai Koreņevai.

 

 

 

Mūsu mazākie skolēni un viņu vecāki!

Ir sācies decembris - gada gaišāko svētku mēnesis.

Visa pasaule, neskatoties uz drūmo epidēmiju, gatavojas Ziemassvētkiem un Jaunā gada sagaidīšanai.

Mūsu skolas skolotāji ir izveidojuši īpašu IEDVESMAS KALENDĀRU, kas katru dienu iezīmē ar kādu mīļu darbiņu, ko iesaka jums paveikt.

Izpētiet kalendāru un kopā katru dienu padariet kaut ko sirsnīgu, mīļu!

Lai jauks ir šis pirmssvētku laiks!

Esiet veseli un sargiet sevi!

Jūsu skolotāju vārdā skolas direktore Valija Salna

 

342

 

 

 

 340

Bite medu aizdevusi

Pār deviņi ezeriņi;

Ik rudeni medu dzina

Deviņām laiviņām.

23.novembrī, pateicoties Latvijas Biškopības biedrības organizētajai akcijai, pirmklasnieki un viņu klases audzinātājas piedalījās neparastā klases stundā „Eiropas medus brokastis”. Latvijas biškopji, septīto gadu piedaloties Eiropas mēroga akcijā "Eiropas medus brokastis", iepriecināja pirmklasniekus ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām, uzdāvinot katram vispārizglītojošās skolas pirmās klases skolēnam trīs trauciņus ar medu un izglītojošu magnētu par medu, kāpēc ir vērts katru dienu sākt ar vienu karoti medus.

Klases stundas laikā skolēni noskatījās filmiņu par bitēm un medu, iepazinās ar biškopja profesiju, tā darbarīkiem, biškopības produktiem un to vērtīgajām īpašībām uzturā, kā arī ārstniecībā. Skolēni izpētīja salīdzinājuma „strādā kā bite” nozīmi, jo tās tīra un apsargā stropu, velk šūnas, baro kāpurus, krāj barību. Skolēni izpētīja un pagaršoja trīs uzdāvinātos medus paraugus – rapšu medu, dažādu ziedu medu un meža medu, kā arī izteica viedokļus par to, kurš medus garšo vislabāk. Lielāku balsu skaitu nopelnīja ziedu medus.

Par godu čaklām strādniecēm bitēm un devīgiem Latvijas biškopjiem stundas laikā tika izskandinātas latviešu tautasdziesmas un izveidoti krāsaini radoši darbiņi.

Medus stundas novadīja sākumskolas skolotāja Svetlana Jevstifejeva.

339

 

 

 

 

301

         Pilsonības nedēļa Daugavpils 10.vidusskolā vienmēr ir īpaši svētki. Arī šogad, neskatoties uz visiem ierobežojumiem, svētki tika plaši svinēti. Tiesa gan, arī to nācās darīt attālināti.

         Jaunie mācību apstākļi veicina gan skolēnu, gan skolotāju jaunu prasmju attīstīšanu, jaunu IT rīku meklēšanu visu iesaistīto pušu sadarbībai un radošai izpausmei. Piemēram, platforma Padlet ir unikāls rīks sadarbībai un kopproduktu veidošanai. Sagaidot LR Proklamēšanas dienu, 11.klases skolēni šajā platformā izveidoja interaktīvo karti ar sveicieniem savai Dzimtenei. Ideja tika realizēta, integrējot latviešu valodas, ģeogrāfijas un vēstures mācību saturu.

         Skolēniem tika piedāvāts uzdevums atrast informāciju par unikāliem Latvijas dabas un vēstures objektiem, atzīmēt tos Latvijas kartē, iejusties objekta tēlā un veidot aprakstu no pirmās personas. No skolēniem (un dabas objektiem) izskanēja skaisti novēlējumi un sveicieni Latvijai šajos īpašajos svētkos: no Nīcgales akmens “būt tikpat diženai un nelokāmai”, no Drīdža “Latvijai un tās iedzīvotājiem turpināt saglabāt svarīgus dabas objektus, kā arī redzēt skaistumu it visā, pat visvienkāršākajā dabas parādībā”, no Vēja ģeneratoru parka “attīstīt tehnoloģijas, būt vajadzīgam savai valstij, kļūt par pozitīvu piemēru visai Eiropai”.

         Paldies skolēniem par atsaucību un radošumu, skolotājiem – par neizsīkstošo entuziasmu un neparasto apsveikumu Valsts svētkos!

Informāciju sagatavoja Diāna Zahareviča un Ināra Jasvina

 

331

 

 

 

Page 11 of 38

eklase

VISC

Go to top