2021.gada 9.septembrī vidusskolas skolēnu adaptācijas pasākumu ietvaros, 10.klases skolēni aktīvu dienu pavadīja Demenes pagasta viesu namā “Vintāža”. Pateicoties skolas psihologa Irēnas Kampānes treningam, klase varēja gan sajusties kā vienots kolektīvs, pārvarot dažādas lomu situācijas, gan iepazīties ar saviem jaunajiem klasesbiedriem. 10.klases skolēni pozitīvi novērtēja kopā pavadīto dienu, kā arī pateicās klases audzinātājai Renatai Repinai un skolas direktores vietniecei izglītības jomā Nataļjai Mihailovai par morālo atbalstu un mājīgas atmosfēras radīšanu.

23    25

24    29

27    30

33    34

31    26

 

 

 

 

1c

           Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 30.augusta līdz 3.septembrim skolas direktore Valija Salna, bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva, angļu valodas skolotājas Larisa Romančuka un Natalia Vnukova piedalījās profesionālās pilnveides kursā ”Create the future leaders & innovators in the classroom” (Līderu un pētnieku audzināšana klasē), kas tika realizēts Limasolā, Kiprā.

         Mācību grupā bija dalībnieki no dažādām ES valstīm: Lietuvas, Slovākijas, Polijas, Bulgārijas, Portugāles, Austrijas un Latvijas, pavisam 36 dažādu jomu speciālisti. Skolu pedagogi, sociālie darbinieki, projektu menedžeri, augstskolu mācībspēki papildināja savas zināšanas par līderību, tās pazīmēm un attīstīšanas iespējām kā sevī, tā arī cilvēkos, ar kuriem strādājam, kurus apmācām.

     Interaktīvās nodarbībās teorētiskās zināšanas par līdera prasmēm, to pilnveidošanas paņēmieniem, novatorisma, motivēšanas nepieciešamību tika praktiski izmantotas aktivitātēs, kas palīdz gan attīstīt indivīdu, gan saliedēt kolektīvu.

        Īpaši tika uzsvērta līderības un novatorisma loma mūsdienu pasaulē. Līdera darbības amplitūdas plašums tika izvērtēts un ilustrēts, balstoties uz kursu dalībnieku pieredzes stāstiem – no politisko notikumu izvērtēšanas un komentēšanas līdz pat konkrētas skolas vadības darba stila ilustrēšanai.

        Īpašu interesi izraisīja lektores Angela Winstanley nodarbība par indivīda lomu, līdera īpašībām, prasmi motivēt un iedvesmot. Visas saņemtās teorētiskās zināšanas tika praktiski izmantotas lomu spēlēs un aktivitātēs, uzskatāmi demonstrējot, kā organizēt/mobilizēt darbam auditoriju, kolektīvu. Motivēšanas, iedvesmošanas, pamudināšanas aktivitātes uzskatāmi demonstrēja, kā mūsdienu līderim jāstrādā ar komandu. Daudzveidīgie uzdevumi tika vērsti ne tikai uz zināšanu aktualizēšanu, papildināšanu, bet arī uz lasītprasmes, klausīšanās un uzstāšanās prasmju pilnveidošanu.

        Mūsdienu skolas kontekstā īpaši aktuālas bija kursa laikā apgūtās tēmas par nākotnes līderi, nākotnes inovācijām un risku atpazīšanu. Svarīgi bija aktualizēt izglītības darbinieku zināšanas par 21.gadsimta bērnu, jauniešu attīstību, personības veidošanos un globālo procesu ietekmi uz to.

      Aktīvās diskusijās iepazinām citu valstu izglītības sistēmas īpatnības, ES skolu pieredzi. Skolas administrācijas darba stratēģijas pilnveidošanai noderīga bija nodarbība par konfliktu menedžmentu.

         Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros dalībnieki varēja iepazīties ar Kipras vēsturi, apmeklējot antīko pilsētu Kurionu, iepazīt Kipras dabu, apmeklēt vīna mājražotāju uzņēmumu.

       

            Mobilitātes noslēgumā tika saņemts Hub of research and educational training SHIPCON sertifikāts par dalību apmācības programmā.

        Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, administrācijas darba organizēšanas un vadīšanas procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās

        Daugavpils 10.vidusskolas projektu: Nr:2020-1-LV01-KA101-077204 „Kompetents skolotājs - skolas attīstības pamats”  (Competent teacher - the foundation for school development) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

          Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas direktore Valija Salna,   

angļu valodas skolotājas Larisa Romančuka, Natalia Vnukova, 

bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva

21    22

 

 

 

 

 

Vāzē smejas gladiolas sārtās,

                   Baltas asteres aiz loga zied.

                   Projām ejot pamirkšķina vasara:

                 „Draudziņ, tev nu laiks uz skolu iet!”

Klāt ir rudens! Klāt ir 1.septembris – sengaidītie tikšanās svētki ar skolu, mīļākajiem skolotājiem un klasesbiedriem. Šogad tā bija īpaša diena, kurā netrūka joku, smaidu, smieklu un komplimentu. Ievērojot visus drošības noteikumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, šoreiz neizdevās nosvinēt Zinību dienu visai skolas saimei kopā, tāpēc jaunais 2021./2022. mācību gads tika ieskandināts divās svinīgajās līnijās. Tomēr visi klātesošie vienojās kopīgās labā iecerēs un tradicionālajā dziesmas “1836” dziedāšanā.

Pēc tradīcijas pirmajā svinīgajā līnijā tiek godināti skolas labākās un aktīvākās klases, viņu klases audzinātājas, kā arī talantīgākie skolēni par īpašiem sasniegumiem mācībās, ārpusstundu pasākumos un sacensībās. Pēc 2020./2021. mācību gada rezultātiem labākie no labākajiem saņēma zelta un sudraba liecības un goda rakstus, bet labākās klases – ceļojošās balvas.

PŪCES

Labākā klase pēc mācību sekmēm

- sākumskolā – 2.a, klases audzinātāja Irīna Laptinska;

- pamatskolā – 5.a, klases audzinātāja Aļona Deņisova;

- vidusskolā – 10.a, klases audzinātāja Gaļina Koreņeva

CIELAVAS

Aktīvākā klase

- sākumskolā – 3.a, klases audzinātāja Olga Aširova;

- pamatskolā – 8.b, klases audzinātāja Agita Laicāne;

- vidusskolā – 10.a, klases audzinātāja Gaļina Koreņeva

SPORTA KAUSI

Sportiskākā klase

- sākumskolā – 4.a, klases audzinātāja Līga Soldāne;

- pamatskolā – 9.b, klases audzinātāja Svetlana Andrijevska;

- vidusskolā – 11.a, klases audzinātāja Marina Halimone      

APU programmas LĪDERI

- sākumskolā – 2.b, klases audzinātāja Nataļja Ozerska;

- pamatskolā – 5.a, klases audzinātāja Aļona Deņisova;

- vidusskolā – 10.a, klases audzinātāja Gaļina Koreņeva

APU programmas LĪDERI, ZELTA MEDAĻAS ĪPAŠNIEKI

- Liliana Vasiļjeva (2.a klase);

- Olga Sergejeva (2.b klase);

- Aleksandrs Mikulovs (2.a klase);

- Roberts Sneško (7.a klase);

- Ksenija Samuša (7.a klase);

- Daniēla Beatrisa Staceviča (5.a klase)

LABĀKIE SKOLĒNI KATRĀ KLAŠU PARALĒLĒ

- 2. klašu paralēlē Liliana Vasiļjeva un Olga Sergejeva;

- 3. klašu paralēlē Valerijs Zinovjevs;

- 4. klašu paralēlē Evelīna Fedosova;

- 5. klašu paralēlē Veronika Zinovjeva;

- 6. klašu paralēlē Ksenija Volkova;

- 7. klašu paralēlē Darja Smirnova;

- 8. klašu paralēlē Sofija Bogdanoviča;

- 9. klašu paralēlē Anželika Cirša;

- 10. klasē Sofija Murdasova;

- 11. klasē Artjoms Plečkens

Visi kopā lepojamies, svinam, priecājamies un esam pārliecināti, ka kopā varam kaldināt augstākos panākumus! Lai visiem stipra veselība! Lai netrūkst spēka, pacietības un gandarījuma par paveikto katrā mācību dienā!

6a    7a

8a    9a

11a    10a

12a    14a

13a    20a

16a    17a

18a    19a

Vairāk fotogrāfiju sk. sadaļā "Fotogalerija"

 

 

 

Page 2 of 3

eklase

VISC

Go to top