419

Attālināto mācību laikā mūsu skolas audzēkņi ne tikai saņēma jaunas zināšanas, bet arī piedalījās konkursā, ko organizēja Daugavpils Universitāte. Skolēni veidoja apsveikumu kartītes un rokdarbus, kas bija veltīti Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam. Tas nebija viegli, jo vajadzēja demonstrēt savas prasmes strādāt ar dažādiem materiāliem, bija nepieciešama radoša un kārtīga pieeja darbam. Ar šo uzdevumu veiksmīgi tika galā:

Darja Šveida (1.b) - 1.vieta

Aleksandra Sīpola (3.b) – 1.vieta

Kira Maskaļenko (3.b) – 1.vieta

Viktor Timofejev (6.c) – 2.vieta

Jegors Mickevičs (2.a), Pāvels Erastovs (2.a), Valerijs Zinovjevs (3.a) – atzinība.

           Paldies par palīdzību un atbalstu skolotājām Anželai Iekalnei, Tatjanai Krūmiņai, Jeļenai Žagarei!

 

 

 

 

416

 

Ja ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, tad vecākiem (aizbildnim, adoptētājam, audžuvecākam) ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Šo pabalstu var saņemt arī pagarinātajā brīvlaikā, kas saistīts ar Covid-19 infekciju radīto situāciju.

Slimības palīdzības pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem (aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks), kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti.

Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt par diviem laika posmiem:

  • no 2020.gada 30.novembra līdz 31.decembrim.

Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 2020 .gada 30. novembra līdz 31. decembrim jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.janvārim.

  • no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam jāpieprasa ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūlijam.

Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Plašāka informācija un iesnieguma forma atrodama šeit:

https://www.vsaa.gov.lv/jaunakas-zinas/informacija-slimibas-palidzibas-pabalsta-sanemejiem/

 

 

413

Sveicināti!

          Esmu priecīgs paziņot, ka Daugavpils 10. vidusskola 2020./2021. mācību gada I semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! Mācību process šajā semestrī ir bijis gana sarežģīts un dažādiem izaicinājumiem pilns, tāpēc vēlos izteikt personīgu pateicību par Jūsu skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!

          Arī II semestrī Uzdevumi.lv turpinās darbu pie satura izstrādes pēc Skola2030 paraugprogrammas, kas mācību procesā noderēs gan skolotājiem, gan skolēniem. Ceru uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk, kā arī novēlu īstenot iecerēto un sasniegt izvirzītos mērķus Jaunajā gadā!

Ar cieņu, Uzdevumi.lv direktors Edgars Škutāns

 

 

11.janvārī pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO iniciatīvas pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Paldies diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ir ik dienu izrādīt pateicību. Mūsu skolā ir tradīcija ik gadu atzīmēt Starptautisko PALDIES dienu, jo esam pieklājīgi cilvēki, kuri izprot pateicības nozīmi.

Šogad Skolēnu parlaments aicina skolēnus un pedagogus piedalīties Paldies dienai veltītajā akcijā – pateikt PALDIES! ikvienam, kam vēlaties sirsnīgi pateikties. Droši zvaniet draugiem, rakstiet klasesbiedriem un skolotājiem e-klases pastā! Neaizmirsiet pateikties vecākiem un vecvecākiem! Vairosim labos vārdus un darbus, lai dzīve kļūtu krāšņāka!

Ap mums ir īpaši cilvēki, kas palīdz, atbalsta, spēlē svarīgu lomu katra cilvēka dzīvē, un ir nopelnījuši mūsu pateicību. Pateiksim viņiem PALDIES! par iedvesmu, atbalstu, uzmundrinājumu, mīlestību, par to, ka viņi ir kopā ar mums!

410

411

 

 

 

Page 6 of 36

eklase

VISC

Go to top