17

 

6. septembrī plkst.10.20

aktu zālē notiks

Skolēnu parlamenta vēlēšanas.

Tiek aicināti 7.–12. klašu skolēni,

kas vēlas darboties skolas un klasesbiedru interesēs.

 

 

 

 

uzd

Sveicināti!

Uzsākot jaunu mācību gadu, vēlos personīgi pateikties Jūsu skolai par līdzšinējo sadarbību un mācību procesa organizēšanu portālā Uzdevumi.lv! Skolotāju un skolēnu aktivitātes rezultātā Jūsu skola ir kļuvusi par vienu no aktīvākajām skolām portālā 2018./2019. mācību gadā!

Arī 2019./2020. mācību gadā Uzdevumi.lv mērķis ir atvieglot un modernizēt mācību procesu skolās, piedāvājot uzticamu un kvalitatīvu mācību saturu, kā arī sniedzot arvien jaunas iespējas skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Vēlam izciliem rezultātiem bagātu jauno mācību gadu un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Ar cieņu,
Uzdevumi.lv direktors
Edgars Škutāns

5

 

 

 

 

Mīļie Daugavpils 10.vidusskolas skolēni, cienījamie vecāki, skolotāji

un skolas darbinieki!

Sveicu jūs Zinību dienā, uzsākot jauno 2019./2020.mācību gadu!

Jaunajam skolas gadam līdzi nāk arī jauni izaicinājumi, jaunas apņemšanās un jaunas uzvaras. Ceru, ka ģimenes un draugu lokā pavadītā vasara ir devusi jaunus spēkus, lai mēs visi kopā varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus, sasniegt labus rezultātus gan mācībās, gan ārpusskolas pasākumos. Esmu pārliecināta, ka ikviens no jums ir savas skolas un savas pilsētas patriots, un, strādājot ar pilnu atdevi, spodrinās savas Daugavpils 10.vidusskolas un Daugavpils pilsētas vārdu.

Lai zinātkāre, centība un atbildība ir jūsu sabiedrotie katru dienu!

Lai draudzīgas attiecības un savstarpēja cieņa padara katru dienu par jauku kopā būšanu!

Lai panākumiem piepildīts 2019./2020. mācību gads!

Skolas direktore Valija Salna

4

 

 

 

Page 36 of 36

eklase

VISC

Go to top