298

486

 

Dzīvojot digitālajā laikmetā un mācoties attālināti, ar prieku izmantojam Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) projekta „Kino visiem un visur Latvijā” piedāvājumus. Šī projekta mērķis ir izveidot un uzturēt ģeogrāfiski sazarotu filmu izplatīšanas tīklu un nodrošināt reģionālajiem skatītājiem iespēju vietējās kultūras un izglītības iestādēs regulāri noskatīties Latvijā ražotās kinofilmas. Ar iniciatīvas "Latvijas skolas soma" finansējumu iegādāta filmu programma (12 animācijas filmas sākumskolai un pamatskolai, 13 filmas pamatskolai un vidusskolai) aktīvi tiek izmantota dažādu mācību priekšmetu satura apguvē: latviešu valodas, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas un vizuālās mākslas stundās.

1.semestrī iedziļināšanai mācību saturā tika izvēlētas animācijas un spēlfilmas „Bille”, „Kaķīša dzirnavas”, „Zelta zirgs”. Par aktīvākajiem latviešu filmu skatītājiem kļuva 8., 10. un 12.klašu skolēni. Pirms un pēc filmu skatīšanās skolēni veica nopietnu pētniecisko darbu, apkopojot iegūto informāciju, analizējot, diskutējot un izteicot savu argumentēto viedokli. Skolēni tika iepazīstināti ar Raiņa, K.Skalbes un ar V.Belševicas personību, biogrāfiju un literāro darbību, nozīmi literatūrā un sabiedriskajā dzīvē. Latviešu valodas stundās ZOOM platformā skolēni dalījās savos iespaidos par filmām, raksturoja galvenos varoņus un problēmas, skaidroja simbolu nozīmi, formulēja dzīves vērtības, kā arī piedāvāja savus variantus problēmu risināšanā, analizēja tēlu savstarpējās attiecības, piedalījās diskusijās un rakstīja pārdomu darbus. Skolotāji secināja, ka filmas kā mācību programmas ieguves palīgs ir efektīvs līdzeklis. Skolēni paplašināja savu redzesloku literatūrā , iepazinās ar kultūrfaktiem, ko varēs izmantot kārtojot CE, attīstīja prasmi formulēt savu viedokli un aizstāvēt to, skaidrot simbolu nozīmi. Filma ļauj izprast tādas vērtības kā iecietība, uzupurēšanās, nepieciešamība sevi apliecināt.

2.semestrī tiek ieplānots organizēt Kino dienas, lai iesaistītos latviešu filmu skatīšanās visu vecuma posmu skolēnus.

Skolēnu atsauksmes:

„Bille”

Filma „Bille” lieliski atspoguļo attiecības starp bērniem un pieaugušajiem, vēl jo vairāk – problēmas pastāv arī mūsdienās. (Elvīra)

Billes izpratnē laba dzīve ir tad, kad nevienam nav problēmu. Būtībā es piekrītu tam, bet manā izpratnē laimīgu cilvēku padara daudz vairāk faktoru. Manā izpratnē laime ir ģimene, nauda, veselība.(Sergejs)

Spēlfilmā “Bille” tiek atklāti dažādi jautājumi, piemēram, attiecības starp ģimenes locekļiem. Tēvu un dēlu problēma ir bijusi svarīga visos laikos, jo ne vienmēr bērni un pieaugušie var saprast viens otru. Tomēr ir jāatceras, ka bērni ir mazi un nevar saprast visas nopietnas un smagas domas. No otras puses – pieaugušie, kuri ir aizmirsuši, ko nozīmē būt bērnam. (Iļja)

Manuprāt, spēlfilmā „Bille” ir parādītas ne tikai 20. gadsimta 30.gadu būtiskākās problēmas. Daudzas lietas paliek aktuālas arī mūsdienās. Domāju, ka ikviens gribētu doties uz vietu, kur nav problēmu un visi ir laimīgi, kā to gribēja Bille. (Irēna)

„Zelta zirgs”

Visvairāk šajā pasakā man patika Antiņš, jo, pirmkārt, viņš ir cilvēcisks un izpalīdzīgs, viņš nedomā par naudu, bet grib glābt savu princesi. Man nepatika vecākie brāļi, jo pēc tēva nāves viņi domāja, kā sadalīt naudu. Manuprāt, šī pasaka māca būt cilvēcīgam dažādos dzīves apstākļos. (Nika)

Es domāju, ka šī pasaka ir cīņa starp labo un ļauno. Tā ir laba filma, kuru var rādīt bērniem, lai viņi saprot, kas ir labi un kas nē. Man patīk šī pasaka, jo tā ir labsirdīga.                                                                                                                                        (Darja)

Man patika filma ''Zelta zirgs". Tā māca, ka jābūt stipram, drosmīgam. Nedrīkst padoties, neskatoties uz neveiksmēm. Baidīsies - uzvaru nedabūsi.                                                                                                                          (Laura)

Man patika skatīties šo pasaku, tajā bija daudz jautru un interesantu mirkļu. Šī pasaka māca būt laipnam un labsirdīgam.                                                                                                                                        (Kirills)

Es noskatījos pasaku un tā man ļoti patika, jo pasaka māca būt par labiem cilvēkiem un sirsnīgi izturēties arī pret citiem.                                                                                                                                                 (Daniils)

„Kaķīša dzirnavas”

Es domāju, ka vajag ticēt labajam un domāt pozitīvi. Nevajag padoties, vajag iet līdz galam un vairot prieku savā dzīvē, lai sniegtu palīdzību vai atbalstu, nav jāgaida noteikts laiks. Mūsu dzīve ir piepildīta ar niknumu un sāpēm. Skalbe mudina būt laipnākiem un domāt pozitīvi.(Aleksejs)

Es piekrītu kaķīša gudrībai, ka mums vajadzētu būt laimīgākiem un dot prieku citiem, nevis skumt. Es uzskatu, ka cilvēkam vajadzētu izbaudīt dzīvi, pavadīt laiku ar kādu, kurš viņam patīk, nevis sēdēt vienam un domāt par slikto.(Anna)

Man patika šī animācijas filma. Es vēlreiz pārliecinājos, ka vajag ticēt labajam un domāt pozitīvi, vajag sniegt palīdzību un atbalstu visiem tiem, kam tas ir nepieciešams. (Anneta)

Man patīk kaķīša gudrība. Sāpes dzīvē būs vienmēr, tāpēc nav nepieciešamības tās vairot. Jādzīvo tālāk un ar laiku viss būs labi. (Artemijs)

Manuprāt, dzīve bez sāpēm un dusmām ir neiedomājama, tāpēc vairāk ir jāizpauž prieks un pozitīvas emocijas, nevis dusmas un neapmierinātība. Es apbrīnoju kaķīša izturību un labsirdību, jo mūsdienās cilvēki neprot tik vienkārši piedod citiem. (Veronika)

Man ir tuvas K.Skalbes domas par piedošanu, jo ļaunums, kas ir mūsu dvēselē, nedos mierīgi dzīvot, pilnībā baudīt dzīvi, tāpēc cilvēki, kuriem ir aizvainojums, ir dusmīgi, skumji un nelaimīgi.(Ļubova)

Šī pasaka ir aicinājums ticēt labajam, domāt gaišas domas, nepadoties un vairot dzīvē prieku, palīdzot citiem! Manuprāt, nav nepieciešams gaidīt Ziemassvētkus vai kādu īpašu gadījumu, lai sniegtu palīdzību un atbalstu grūtā brīdī. Arī dzīvē mums jāmēģina būt siltākiem vienam pret otru, Mēs pārāk bieži izsakām savu neapmierinātību, bļaustāmies, sitam, atriebjamies. Tas vairo pasaulē naidu un sāpes, ļaunumu nevar pārmācīt ar tiem pašiem ieročiem, bet gan jāparāda siltums un mīlestība. Man liekas, ka K.Skalbe mēģināja likt cilvēkiem atcerēties par siltumu un labestību. Tā ir pasaka ne tikai bērniem, varbūt pat vairāk pieaugušajiem – atcerieties, ka esat cilvēki! Cilvēks ir vislielākā vērtība. (Kristīne)

 

 

 

 

           

 

 

 

Straujiem soļiem tuvojas visu mīlētāju diena jeb Valentīna diena. Tie ir mīlestības un mīlētāju svētki, kas nosaukti par godu 3.gadsimta moceklim – mīlētāju aizbildnim Svētajam Valentīnam.

Pēc mūsu skolas tradīcijas tie ir prieka un vairāku radošo izdarību svētki. Vai atceraties? Tika noformētas mācību kabinetu durvis, darbojās Valentīna dienas pasts un Baltie eņģeļi strādāja par pastniekiem, apģērbā tika iekļauti sarkani akcenti un visi interesenti piedalījās svētku loterijā, bet vecāko klašu pāri cīnījās par Valentīnas dienas laimīgā pāra titulu… Šogad Skolēnu parlaments aicina pašiem sev un saviem tuviniekiem sarūpēt svētkus. Aicinām:

  -ģērbties, akcentējot sarkano vai rozā krāsu!

  -oriģinālā veidā parādīt savu uzmanību un mīlestību saviem mīļajiem!

  -uzklāt saldu svētku galdu!

      -nosūtīt sirsnīgas kartiņas vai īsziņas draugiem, klasesbiedriem un skolotājiem!

      -izbaudīt salto ziemas sauli pie Stropu ezera!

 -sarīkot kino vakaru un noskatīties kādu romantisku spēlfilmu!

   Padarīsim pavasara gaidīšanu daudz kvēlāku un košāku!

Novēlam visiem mīlestības pilnu Svētā Valentīna dienu!

              Pavadiet to ar vistuvākajiem cilvēkiem, sagādājot viņiem prieku!

Skolēnu parlaments

 

 

298

Š.g. oktobris 9.klašu skolēniem noritēja zem Mākslas zvaigznes, jo iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9. un 14.oktobrī 9.a un 9.b klašu kolektīvi ar klases audzinātājām kļuva par Marka Rotko mākslas centra viesiem un pat izmēģināja mākslinieku radošo procesu.

Klases stundu laikā skolēni parādīja savu erudīciju, atbildot uz jautājumiem par Marka Rotko mākslas centra dibināšanas misiju. Viktorīnas jautājumi tika saistīti ar mākslas centra nozīmi un popularitāti. Savukārt vizuālās mākslas un latviešu valodas integrētajās stundās, skolēnu uzmanība tika pievērsta Marka Rotko personībai, viņa daiļradei un mākslinieka jaunajam glezniecības virzienam – abstraktajam ekspresionismam

Atraktīvais pasākums gida pavadībā sākās ar Rotko centra pastāvīgās ekspozīcijas A sektorā apmeklējumu, kura laikā skolēni iepazinās ar mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbiem. Gida aizraujošais stāstījums vēstīja gan par Daugavpils vēsturi, Markus Rotkoviča ģimenes dzīves gaitu, nākamā mākslinieka personības un pasaules uzskatu veidošanu. Skolēni ne tikai ar azartu pētīja mākslinieka gleznas un klausījās, bet arī atbildēja uz gida jautājumiem, izteica savus viedokļus, kā arī uzdeva jautājumus. Par pasākuma kulmināciju kļuva radošā darbnīca, kurā skolēni, iedvesmojoties no Marka Rotko gleznām, izmantojot tikai divas krāsas (sarkanā un melnā), veidoja savus mākslas šedevrus.

Savos iespaidos skolēni dalījās latviešu valodas stundās, kuru laikā tika uzrakstītas argumentētās esejas par Marka Rotko personības nozīmi pasaules mākslas mērogā. Diskusijas laikā tika uzsvērta 20. gadsimta mākslinieka Marka Rotko, kā abstraktā ekspresionisma pamatlicēja,izcilība.

No skolēnu atsauksmēm:

14.oktobrī “Latvijas skolas soma” iniciatīvas ietvaros mums bija iespēja apmeklēt Marka Rotko mākslas centru. Mūs sagaidīja draudzīgs gids un iepazīstināja ar dažādiem mākslas veidiem. Mēs skatījāmies gleznas, varējām fotografēt un izteikt savus viedokļus par gleznu nozīmi. Kad mēs skatījāmies dažas no gleznām, jutām dvēseles mieru, bet kad citas - izjutām trauksmi un gribējām ātrāk iet prom. (Valērija)

Ļoti patika piedalīties meistarklasē, kur varējām paši gleznot. Patika gida interesantais stāstījums, valdošā atmosfēra muzejā, un divas stundas pagāja nemanāmi. Man ļoti patika atrasties šajā vietā, jo uzzināju daudz jauna. Bija liela interese uzzināt vairāk par M.Rotko gleznām. (Diāna)

Marka Rotko mākslas centrs un Daugavpils cietoksnis ir unikāla vieta, lai pilnīgi sakoncentrētos radošam darbam - katrs atrod šeit savu iecienītāko stūrīti, motīvu vai objektu, kas kļūst par iedvesmas avotu. (Ksenija)

Uzzināju daudz jauna. Bija interesanti uzzināt, cik maksā M.Rotko glezna. Ekskursija patika. Diemžēl laikapstākļu dēļ nebija ekskursijas pa cietoksni, bet mēs apskatījām visas M.Rotko gleznas, un pašiem bija iespēja pagleznot. (Filips)

Marka Rotko mākslas centrs ir unikāla vieta Daugavpilī, uz kurieni var atnākt, apskatīt mākslu, un iedziļināties tās atmosfērā. Patika uzgleznot savu gleznu. (Niķita)

Izstāde ir patiešām unikāla, tā pārsteidz iztēli ar tēmu, tēlu, formu un izmantoto krāsu toņu daudzveidību. (Margarita)

Tas bija interesants piedzīvojums. Man ļoti patika izstāde. Mani ļoti izbrīnīja, ka Marka Rotko gleznām nav nosaukumu. Tas ir izcils mākslinieks, ar ko mūsu pilsētai ir jālepojas, tāpat kā ievērojamākie Eiropas un Amerikas muzeji lepojas ar M.Rotko darbiem savās kolekcijās. (Anželika)

485

 

 

 

 

uzd

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Kas ir diagnosticējošie darbi un kāds ir to mērķis?

Diagnosticējošos darbus veido Valsts izglītības satura centrs. Ik gadu tiek organizēti divi darbi 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās paredzēts arī papildus diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Šo valsts pārbaudes darbu galvenais mērķis ir noskaidrot, vai izglītojamais ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Diagnosticējošā darba rezultāti palīdz pedagogam noteikt bērna zināšanu līmeni, kā arī saprast, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu apgūstamās zināšanas.


Kā diagnosticējošie darbi ietekmē bērna mācību rezultātu?

Diagnosticējošo darbu rezultātu vērtē procentos, tomēr šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā. Kad diagnosticējošais darbs ir pabeigts un novērtēts, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem par bērna zināšanām.

Lai mazinātu satraukumu par pārbaudījumu saturu, vecāki kopā ar bērniem var laicīgi izmēģināt diagnosticējošo darbu uzdevumus. VISC mājaslapā ir publicēti iepriekšējo gadu darbu uzdevumi, ko bērns var izdrukāt un izpildīt mājās, pēc tam pārrunājot savas atbildes ar vecākiem vai skolotāju.


Kā diagnosticējošo darbu laikā izmantot Uzdevumi.lv?

Portālā Uzdevumi.lv vecākiem un bērniem ir iespēja iepazīties ar diagnosticējošo darbu treniņuzdevumiem, kas palīdzēs izprast to struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu. Portāla treniņuzdevumi ir veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem.
 

Klikšķiniet uz saites, lai atvērtu diagnosticējošā darba treniņuzdevumus: Diagnosticējošo darbu treniņgrafiks


Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.


Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju! Vēlam veiksmi!

 

 

 

298

Pirms doties uz Berķeneli, Raiņa bērnības mājām, 7.klašu skolēni veica nopietnus pētnieciskos darbus latviešu valodas un vēstures stundās. Klases stundu laikā skolēni iepazinās ar Raiņa skolas gaitām Grīvas vācu ģimnāzijā un tās tradīcijām. Savukārt vēstures stundas laikā, skolēni pētīja Raiņa mājas Berķenelē vēsturi. Deviņi gadi tika saistīti ar Berķeneles pusmuižu, kur Rainis pirmoreiz iemīlējās un uzrakstīja pirmos dzejoļus. Latviešu valodas un literatūras stundu laikā skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem par Raiņa dzīvi, personību, daiļradi, veidoja piecrindes un prezentācijas.

9.oktobrī, neparasti siltā un saulainā dienā, skolēni devās ceļojumā, lai pierādītu savas zināšanas atraktīvajās darbnīcās, ko sagatavoja Raiņa mājas-muzeja darbinieces. Katram skolēnam bija iespēja iepazīties ar dzejnieka Raiņa (Jāņa Pliekšāna) bērnības zemi un Pliekšānu ģimenes dzīvi, veidot atklātni, uzrakstīt vēstuli savam draugam ar tintes spalvu un iepazīties ar Jāņa skolas gaitām, skolas noteikumiem un likumiem, kuri bija jāievēro dzejnieka skolas gadu laikā. Skolēni varēja apskatīt dažādas mantas, kuras izmantoja Raiņa vienaudži un skolotāji mācību procesa laikā. Skolēni bija ieinteresēti un aktīvi piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Ļoti patika kvests Raiņa mājā, kura laikā skolēniem vajadzēja orientēties ar kartes palīdzību, atbildēt uz jautājumiem, meklēt atslēgas vārdus un deklamēt dzejoļus. Nodarbība notika mājā un dārzā, kuru Rainis ar mīlestību pieminēja savos darbos.

Iedvesmojoties no muižas radošās gaisotnes, skolēni latviešu valodas stundu laikā apkopoja savas zināšanas PowerPoint prezentācijās, kuras veltīja Raiņa personībai, viņa dzīves gaitām un daiļradei. Tika veidota spēle “Domino”, kuru var izmantot gan klases stundās, gan latviešu valodas stundās, runājot par Raini un Dzejas dienām.

Skolēnu atsauksmes:

Man patika nodarbība Raiņa mājā Berķenelē. Es iesaku šādu nodarbību tiem, kas grib vairāk uzzināt par Jāni Pliekšānu. (Daniils)

Interesanti bija apskatīt muižu, kurā dzīvoja Rainis bērnībā, un salīdzināt ar informāciju, ko lasījām latviešu valodas stundās. Ļoti patika kvests! (Kamila)

Patika kvests un darbnīca. Es pirmo reizi rakstīju ar tintes spalvu. Iedomājos, ka esmu Rainis, kas raksta savai māsai. (Rostislavs)

Visvairāk patika kvests. Mēs uzvarējām, jo daudz zinājām pēc latviešu valodas stundām, kad veidojām prezentāciju par Raini. (Ksenija)

Bija ļoti daudz aktivitāšu: ekskursija ar interesantiem faktiem par Raini un viņa ģimeni, darbnīca un kvests. Ar tintes spalvu rakstīju pirmo reizi. Interesanti bija orientēties ar karti. (Marija)

Man ļoti patika atmosfēra, kura valdīja nodarbības laikā gan Raiņa mājā, gan dārzā. Es uzzināju daudz interesantu faktu par Raini un labi pavadīju laiku ar klasesbiebriem un skolotājiem ārpus skolas. (Ksenija)

20 minūtes un es nokļuvu pasakā! Pirmkārt, es ieraudzīju dārzu, kurš apbūra ar savu skaistumu un rudens krāsām. Otrkārt, es mācījos rakstīt vēstuli ar tintes spalvu. Treškārt, es daudz uzzināju par rakstnieka ģimeni un labi pavadīju laiku. (Veronika)

Pirmo reizi mūžā rakstīju vēstuli, kā to darīja pirms daudziem gadiem. Redzēju to, kā cilvēki agrāk dzīvoja, mācījās, ģērbās. Piedalījos aizraujošā spēlē, kuras laikā vajadzēja orientēties ar kartes palīdzību, meklēt dažādus priekšmetus un atbildēt uz jautājumiem. Man ļoti patika! (Romans)

Pavisam neilgs brauciens, un es ieraudzīju vietu, kur bērnībā dzīvoja Rainis, uzzināju, kā viņš pavadīja savu laiku. Raiņa mājā es ieraudzīju daudz Pliekšānu ģimenes locekļu fotogrāfiju un iepazinos ar ģimenes locekļu biogrāfijām. Patika pavadīt laiku gan mājā, gan pagalmā pie lielā zvana, gan dārzā. (Artjoms)

478    479

480    481

                       483    484

                                                        482

 

 

 

 

 23.janvāris ir Starptautiskā rokraksta diena.21.februāris ir Vispasaules valodu diena.

             Periodā no 1.februāra līdz 5.februārim sākumskolas skolēniem tika novadīts kaligrāfijas konkurss. Šogad konkurss notika neparastā formātā- attālināti. Konkursā piedalījās 1.-4. klašu skolēni ar skaistiem un pareiziem rokrakstiem. Atbilstoši vecumam tika piedāvāti dažāda grūtības līmeņa teksti, jo pirmklasnieki tikko pabeidza iepazīties ar burtiem, bet četrklasniekiem jau ir izveidojies savs rokraksts un prasme rakstīt ātri. Visi darbi bija ļoti interesanti un neatkārtojami.

             Brīnišķīgi, ka mūsu tehnoloģiju attīstītā laikmetā prasme rakstīt skaisti un pareizi saglabā savu popularitāti. 

             Paldies krievu valodas skolotājām S.Jevstifejevai, M.Kolembetai un N.Ozerskai par konkursa organizēšanu un novadīšanu.

Rakstīt skaisti ir lieliski!

476a

 

 

 

 

Page 4 of 36

eklase

VISC

Go to top