1c

Daugavpils 10.vidusskolas Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs - skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros direktores vietnieces izglītības jomā Diāna Zahareviča un Ināra Jasvina apguva 10 dienu apmācības kursu “Intensive English Language Course for Teachers and School Staff”.

           2021.gada novembrī Horvātijā, Splitā notika profesionālās pilnveides kursi “Intensīvais angļu valodas kurss skolotājiem un skolu vadības pārstāvjiem”, kuros piedalījās vairāk nekā divdesmit dalībnieki no Francijas, Vācijas, Slovēnijas, Spānijas, Rumānijas, Turcijas.

Kursu uzņemošā organizācija Maksima Training centre ir skolotāju apmācības centrs, kas piedāvā dažādus skolotāju apmācības kursus uz vietas un tiešsaistē Horvātijā un ārvalstīs. Līdz ar kursu pamatuzdevumu – uzlabot angļu valodas zināšanas brīvā, nepiespiesti apmācošā atmosfērā – tika izpētīti veidi, kā mācīties kustībā, iegūt zināšanas, izmantojot spēles, viktorīnas un interaktīvas aktivitātes.

“Viss jaunais ir labi aizmirstais vecais”. No vienas puses, ir patīkami apzināties, ka citās Eiropas valstīs izmantotās valodu mācīšanās metodes vairs nešķiet īpaši inovatīvas, no otras puses – katram pedagogam ir svarīgi ik pa laikam aktualizēt zināšanas un metodes, kuras glabājas plašajās pieredzes krātuvēs.

“Karstais krēsls”, lasīšana iedziļinoties, skaļā lasīšana, kultūras mantojuma iekļaušana mācību procesā – šādas un daudzas citas aktivitātes tika aktīvi pielietotas reāllaikā, strādājot individuāli, pāros un grupās.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts Maksima Training centre sertifikāts par dalību apmācības programmā.

          Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos.

 

Daugavpils 10.vidusskolas projektu Nr:2020-1-LV01-KA101-077204 „Kompetents skolotājs - skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
direktores vietnieces Diāna Zahareviča un Ināra Jasvina

374    375a

 

 

 

 

42

           17.novembrī 9.a, 9.b un 9.c klases skolēniem bija iespēja piedalīties ģeogrāfijas spēlē –viktorīnā „Izzini Latviju”, ko novadīja ģeogrāfijas skolotāja Oksana Ostrovska. Spēles sasniedzamais rezultāts bija pārbaudīt un nostiprināt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajām vietām, audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret dzimteni. Atsaucība bija laba, un jaunieši bija zinoši un radoši. Kā jau pasākumam pienākas, balvas saņēma visi dalībnieki!

I vietu 9.a klasē ieguva Daniēls Iļjenko un Veronika Maskaļonoka ar 95 %., 9.b klasē - Rimma Masāne ar 92% un 9.c klasē - Armands Šņucins ar 90%. II vietu 9.a klasē ieguva Darja Ivanova un Jegors Terentjevs ar 90%, 9.b klasē - Iļja Kuļikovs ar 90% un 9.c klasē - Veronika Daņiseviča ar 84%. III vietu 9.a klasē ieguva Daniils Harlamovs un Polina Terenkeviča ar 88%, 9.b klasē – Sofija Bogdanoviča un Polina Gidzjune ar 82%, bet 9.c klasē - Vitālijs Zils ar 82%. Vidējais visu klašu pareizo atbilžu rādītājs ir 71,89%.

           Milzīgs paldies visiem skolēniem par piedalīšanos un ģeogrāfijas skolotājai Oksanai Ostrovskai spēles-viktorīnas organizēšanu!

356    357

 

 

 

 

erasmus

         Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP), sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU), kā partneri, turpina īstenot Erasmus+ programmas projektu “Inovācijas un transformācijas izglītībā” (“Innovation and Transformation in education” 2019-1-TR01-KA201-076605). Projekta mērķis ir ieviest inovācijas pedagoģijā, gan sagatavojot jaunos pedagoģiskos kadrus, gan esošajiem pedagogiem piemērojoties 21.gadsimta tehnoloģiskajiem izaicinājumiem atbilstoši laikmeta prasībām. Projekta darbību, diemžēl, bija apturējis Covid19 pandēmijas vilnis, taču šobrīd ir iespēja turpināt uzsāktos darbus, satikties. Pandēmijas laikā notika attālinātā saziņa, tika organizētas aptaujas pilotskolās, konkursi un citi pasākumi. Beidzot, šī gada novembrī radās iespēja organizēt tikšanos Polijā, Mikolovā un iepazīties ar Silēzijas apgabala izglītības iestādēm. Uz tikšanos devās DPID un 3 vidusskolu (Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas - projekta pilotskolu), DU pārstāvji. Vizītes laikā Latvijā tika svinēti valsts svētki un dalībnieki šo atmosfēru pārcēla uz Poliju, kopīgi nodziedāja valsts himnu, īsi pastāstīja savas valsts vēsturi.

         Diemžēl, drošības apsvērumu dēļ, nevarēja ierasties partneri no Itālijas, bet viņi pieslēdzās nodarbībām attālināti. Projekta sanāksmē tika spriests par tālākajiem darbiem projektā, liekot uzsvaru uz labās prakses apmaiņas piemēriem un sadarbību eTwinning platformā. Nākamā vizīte plānota Latvijā, nākamā gada martā vai aprīlī, protams, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus.

         Vizītes laikā tika apmeklēta ekoloģiska jaunuzcelta pirmsskolas izglītības iestāde, kur racionāli un pārdomāti izveidota vide bērnu attīstībai. Pamatskolas vizītes laikā iepazināmies ar skolas direktoru, kas stāstīja par mācību procesu pandēijas laikā, izrādīja uzsāktos celtniecības darbus un skolas muzeju. Apmeklējot Katovicas Universitāti bija iespēja uzzināt par tās starptautisko sadarbību, pētniecības jomām, satikt topošos pedagogus, kuri atraktīvi stāstīja par Silēzijas reģiona kultūru. Kšištofa Keslovska filmu skola, kas ir Universitātes viena no fakultātēm, stāstīja par inovatīvajiem studiju kursiem starptautiskajai Erasmus+ auditorijai, demonstrēja 2 neparastas filmas, kinofestivālu laureātes. Laiks, kopā ar projekta koordinatoriem no Turcijas, poļu partneriem, tika pavadīts ļoti intensīvi, iespējams, tagad tā pa īstam novērtējam atkalredzēšanās prieku un darbošanos reālā vidē. Jaunie kontakti, sarunas, idejas, cerams, transformēsies citos projektos un sadarbībās nākotnē. Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt grezno Krakovu un neparastāko industriālā mantojuma objektu-Veļičkas sāls raktuves.

         Daugavpils 10.vidusskolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā Natālija Mihailova.

Publicitāte Polijā: https://us.edu.pl/wizyta-zagranicznej-delegacji-w-ramach-projektu-pn-innovation-and-transformation-in-education/

         Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Inovācijas un transformācijas izglītībā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

Daugavpils 10.vidusskolas direktores

vietniece izglītības jomā

Natālija Mihailova

338    339

340    341

 

 

 

 

 

42

298

Dzīvojot digitālajā laikmetā, mācoties klātienē un attālināti, ar prieku izmantojam Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) projekta „Kino visiem un visur Latvijā” piedāvājumus. Šī projekta mērķis ir izveidot un uzturēt ģeogrāfiski sazarotu filmu izplatīšanas tīklu un nodrošināt reģionālajiem skatītājiem iespēju vietējās kultūras un izglītības iestādēs regulāri noskatīties Latvijā ražotās kinofilmas. Šogad par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienai skolā tiek organizēts jau ierasts svētku pasākums “Latvijas kinomaratons” iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros ar mērķi apgūt Latvijas vēstures un kultūras faktus un aktīvi mācīties latviešu valodu.

1.semestrī iedziļināšanai mācību saturā tika izvēlētas animācijas un spēlfilmas: “Medus lācis”, „Londonas brīvdienas”, “Spēlēju, dancoju”, „Sprīdītis”, “Kaķīša dzirnavas”, „Zelta zirgs”, "Vectētiņš, kas bīstamāks par datoru". Pirms un pēc filmu skatīšanās skolēni veica nopietnu pētniecisko darbu, apkopojot iegūto informāciju, analizējot, diskutējot un izteicot savu argumentēto viedokli. Skolēni tika iepazīstināti ar Raiņa, K.Skalbes un A.Brigaderes personību, biogrāfiju un literāro darbību, nozīmi literatūrā un sabiedriskajā dzīvē. Integrētajās stundās (latviešu valoda, vizuālā māksla, mūzika, datorika) ZOOM platformā skolēni dalījās savos iespaidos par filmām, raksturoja galvenos varoņus un problēmas, skaidroja simbolu nozīmi, formulēja dzīves vērtības, kā arī piedāvāja savus variantus problēmu risināšanā, analizēja tēlu savstarpējās attiecības, piedalījās diskusijās un rakstīja pārdomu darbus. Izmantojot tiešsaistes resursus, skolēni vizualizēja paveikto un veidoja radošo darbu izstādes. Skolotāji secināja, ka filmas kā mācību programmas ieguves palīgs ir efektīvs līdzeklis. Skolēni paplašināja savu redzesloku literatūrā, iepazinās ar kultūrfaktiem, ko varēs izmantot kārtojot CE, attīstīja prasmi formulēt savu viedokli un aizstāvēt to, skaidrot simbolu nozīmi. Filma ļauj izprast tādas vērtības kā iecietība, uzupurēšanās, nepieciešamība sevi apliecināt.

Skolēnu atsauksmes:

1.klases

„Man multfilma ļoti patika. Tā bija interesanta! ”

„Man bija interesanti skatīties animācijas filmu. Māmiņa man lasīja šo pasaku.”

„Vislabāk man patika galvenais varonis, jo viņš bija drosmīgs!”

„Man ļoti patika Zaķa lielā ģimene, tāpēc ka viņi bija draudzīgi!”

„Man patika visi varoņi, tie ir draudzīgi un atsaucīgi.”

„Man vispār patīk dažādas pasakas un multfilmas!”

„Multfilmu es skatījos jau otro reizi, bet man bija interesanti un jautri skatīties kopā ar klasesbiedriem!”

„Man patika multfilma, tāpēc ka galvenais varonis bija devīgs!”

„ Man ļoti patika animācijas filma, jo tā ir skaista, laba, interesanta. Pasaka māca palīdzēt citiem.”

 

2.klases

Man bija ļoti interesanti un saprotami. Tas ir stāsts par mīlestību un meitenes glābšanu.

Man bija ļoti grūti saprast runu, bet pati multene bija kolosāla.

Bija interesanti un smieklīgi, dažreiz bija bail. Bet priecē, ka filmas nobeigums ir labs.

Man vienkārši patika multfilma, īpaši mūzika un spilgtas krāsas.

Man ļoti patika, jo bija interesanti un smieklīgi. Īpaši patika pazemē ar raganām, velniem un dažādām fantastiskām būtnēm.

Man ļoti patika, jo bija interesanti, es pat pārdzīvoju līdzi visiem varoņiem.

 

3.klases

Skolēnu radošie darbi

370

372    373

                                                         371

 

4.klases

Burvīgas emocijas. Galvenais varonis ir gudrs, labsirdīgs un draudzīgs. Par labiem darbiem Sprīdītis saņēma dāvanas, kas palīdzēja citos labos darbos, kā arī atgriezties mājās.

Filma ir interesanta, man patika sižets. Man patika Sprīdītis, tāpēc ka viņš ir drosmīgs un izpalīdzīgs.

Man ļoti iepatikās galvenais varonis. Sprīdītis paveica 3 varoņdarbus un atgriezās mājās.

Es sapratu, ka laimīgā zeme ir mājas.

Man patika filma, tāpēc ka negatīvi varoņi ir nosodīti, bet filmas beigas ir laimīgas.

Filma ir sirsnīga, jo Sprīdītis atrada savu laimīgo zemi. Viņš bija drosmīgs un kļuva vēl gudrāks.

Es ieteiktu noskatīties šo filmu vienaudžiem, jo stāsta par vērtībām: mājas, labestība, izpalīdzība.

Man patika šī filma, tāpēc ka tā māca visiem palīdzēt un būt labsirdīgam.

Filma ir burvīga ar skaistu mūziku un aizraujošiem piedzīvojumiem. Sižets māca būt atsaucīgam un palīdzēt citiem.

 

5.klases

Šī animācijas filma ir laba un interesanta. Paldies par filmu, varbūt paskatīšos vēlreiz!

Man patika multfilma, tāpēc kā tā ir ļoti interesanta. Es ieteiktu šo multfilmu saviem draugiem.

Multfilma man patika, jo tā atšķiras no mūsdienu multfilmām. Tajā bija gan interesanti, gan man neskaidri momenti, bet tomēr es sapratu multfilmas galveno domu. Multfilma māca mūs būt laipnam, labsirdīgam, palīdzēt citiem, nedarīt ļaunumu, mīlēt savus tuviniekus. Es ieteiktu šo multfilmu saviem draugiem.

Man šī filma patika, jo tā ir skaisti uzzīmēta, smieklīga un forša. No visiem varoņiem man visvairāk patika kaķis, jo viņš ir laipns, drosmīgs, pieklājīgs un jautrs. No visiem varoņiem man nepatika melnais kaķis, jo viņš atņēma kaķim dzirnavas. Es neieteiktu kaķim neko citu darīt, jo katram ir sava izvēle un sava gaume. Es ieteiktu šo filmu saviem draugiem, jo tā māca, ka nevajag padoties grūtos brīžos un censties uzticēties.

Man patika šī multfilma, jo tā ir nedaudz pamācoša, ka labais vienmēr uzvar ļauno. Es ieteiktu šo multfilmu, jo tā ir interesanta un informatīva.

 

6.klases

„Man bija interesanti skatīties pasaku “Sprīdītis”. Atmiņā palika skaista mūzika.”

„Vislabāk man patika pats Sprīdītis, jo viņš bija drosmīgs! Es uzzināju daudz jauna par vērtībām. Filma bija vislabākā!”

„Skatīties pasaku bija ļoti interesanti un jautri! Es pirmo reizi redzēju filmu “Sprīdītis”.”

„Man ļoti patika aktieri! Īpaši priecājos, kad bija laimīgs nobeigums. Sprīdītis mani patiešām pārsteidza!”

„Visa filma bija brīnišķīga! Sižets izraisīja manu interesi. Annas Brigaderes pasaka paplašināja mūsu redzesloku.”

„Bija jauka rudens diena un aizraujoša filma. Man patika visi varoņi un viņu aktierspēle!”

„Man vispār patīk dažādas pasakas! Šoreiz visinteresantāk bija skatīties par Milzi.”

„Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju noskatīties filmu “Sprīdītis”! Pasaka bija kolosāla!”

„Man patika filma, tāpēc ka galvenais varonis bija gudrs. Filma ir ļoti laba un iesaku noskatīties visiem!”

„Man ļoti patika filma “Sprīdītis”, jo tā ir skaista, laba, interesanta, pamācoša. Filma māca palīdzēt citiem, tad arī citi palīdzēs tev un iet pēc sava sapņa, bet neaizmirst savas dzimtās mājas un cilvēkus, kas tevi mīl!”

„Visvairāk man patika dekorācijas, jo tās bija skaistas. Filmas laikā es aizdomājos par daudzām vērtībām.”

 

7.klases

Īpaši man patika animācijas filmas galvenais varonis Antiņš, jo viņš bija labsirdīgs, gudrs un mērķtiecīgs. Visvairāk man patika, ka pasakas beigās viss bija labi. Es iesaku vēlreiz noskatīties animācijas filmu “Zelta zirgs”, jo tā ir interesanta un saprotama.

Man patika animācijas filma “Zelta zirgs”, jo tā bija interesanta. Visvairāk man patika multfilmas beigas, kad Antiņš izglāba princesi. Es ieteicu noskatīties animācijas filmu “Zelta zirgs”, jo tā māca būt labsirdīgam un mērķtiecīgam.

Man patika animācijas filma “Zelta zirgs”, jo tā ir ļoti krāsaina. Multfilma nav garlaicīga,   to bija ļoti interesanti skatīties. Visvairāk man patika galvenais varonis, jo viņš ir gudrs, laipns, prot piedot, ir atsaucīgs. Es iesaku vēlreiz noskatīties animācijas filmu “Zelta zirgs”, jo filma ir ļoti pamācoša un interesanta.

Man patika animācijas filma “Zelta zirgs”, jo bija interesants sižets un notikumi. Visvairāk man patika , kā bija uzzīmēti varoņi (gandrīz kā Disneja multfilmās). Es rekomendētu vēlreiz noskatīties animācijas filmu “Zelta zirgs”, jo tā ir interesanta.

Man patika animācijas filma “Zelta zirgs”, jo bija interesants sižets. Un varoņi bija ļoti skaisti uzzīmēti. Galvenie animācijas filmas varoņi bija Antiņš un Princese. Viņi bija labsirdīgi, saprotoši, mierīgi. Visvairāk man patika Baltais tēvs, kas visiem palīdzēja un deva gudrus padomus. Es iesaku noskatīties animācijas filmu “Zelta zirgs”, jo tā ir aizraujoša un interesanta.

 

 

8.klases

8.a klase

362    363

364     365

8.b klase

358    359

360    361

 

 

9.klases

Mani aizkustināja šī filma, jo Oskars saprata, ka vectēvs viņam ir ļoti tuvs cilvēks. Vectēva galvenais mērķis bija pāraudzināt mazdēlu, padarīt viņu par normālu cilvēku.   Man prieks, ka vectēvam tas izdevās.                                                                                                     

Man šī filma patika, jo tā ir smieklīga un interesanta. Manuprāt, šī filma mums māca, kā kļūt par labu ģimeni. Domāju, ka šajā filmā katrs atradīs kaut ko sev, tāpēc iesaku noskatīties to visiem, kuriem ir problēmas ar vecvecākiem.                                                                                                                                      

Filma stāsta par mazdēla attieksmi pret vecvecāku vērtībām. No filmas es sapratu, ka, ja ir īpašums, zeme un ūdenskrātuves, tie ir jākopj. Ir jāaizstāv un jāsaglabā savs īpašums, kā arī jāsaglabā savas valsts vēsture. Man patika, ka filmas gaitā Oskara attieksme pret vectēvu mainās.

Man patīk šī filma. Vectēvs Oskaru no bērnības radina pie darba, bet puikam gribas tikai sēdēt pie datora. Man liekas, ka tas ir aktuāli arī mums. Filma liek padomāt par to, vai mēs bieži dzirdam un izdarām, ko prasa mums vecāki.

Man ļoti patika filma. Man bija interesanti vērot un klausīties, kā mainās Oskara uzskats uz dzīvi un vērtībām. Bija interesanti vērot labu aktieru spēli. Filmā bija frāzes, kas liek domāt par savu attieksmi pret dzīvi un citiem.

Zēns filmas sākumā necienīja savu vecmāmiņu un vectēvu, bet beigās viņš mīlēja savus radiniekus. Vectēvs nesaprata savu mazdēlu, bet beigās viņi abi sadraudzējās. Man patika filma, jo tā māca pareizām lietām: cienīt savus radiniekus.

Man patika šī filma, jo tā bija par īstu dzīvi. Vectēvs bija strādīgs un izpalīdzīgs, bet mazdēls slinks. Vectēvs ar savu neatlaidību pāraudzināja Oskaru. Tas ir labi.

Man filma patika, un es ieteiktu to noskatīties arī citiem. Galvenie varoņi sākumā nesaprot viens otru, strīdas, bet pakāpeniski sadraudzējas un kļūst par draugiem. Man patika vectēva neatlaidība Oskara pāraudzināšanā.

Man filma patika, varoņi bija interesanti un bija interesanti viņus vērot. Sākumā Oskaram un viņa vectēvam nebija pārāk labas attiecības, jo vectēvs bija diezgan stingrs. Bet galu galā Oskars gribēja palikt pie vecvecākiem, manuprāt, viņš pārdomāja vectēva uzvedību un saprata, ka vēlas palikt. Turklāt Oskara uzņemtās fotogrāfijas viņam atgādināja par to, kā viņš pavadīja laiku, un to, ka sākumā viņš nesapratās ar savu vectēvu, un pēc tam viņi samierinājās.

 

10.klase

Man patika šī animācijas filma, jo tā ir pamācoša. Varoņi varēja izmēģināt uzjāt stikla kalnā pēc princeses. Uzvarētājs iegūst princesi par sievu, uzvar zemnieka dēls, jo viņš bija drosmīgāks un stiprāks. Multiplikācijas filma māca, ka labais vienmēr uzvar ļauno!

Man šķiet, ka šīs multfilmas galvenā doma ir tāda, ka labais vienmēr uzvar ļauno. Man patika sižets, tas bija aizraujošs. Arī šī animācijas filma man lika aizdomāties, ka dzīve vienmēr triumfē pār nāvi. Jo galu galā galvenajam varonim izdevās izglābt princesi no nāves.

No animācijas filmas es guvu dažādas atziņas. Piemēram, vienmēr uzvar labais, ļaunums vienmēr zaudē. Nav labā bez ļaunuma, tāpat kā nevar būt ļaunums bez labā. Mums jābūt laipniem un sirsnīgiem, jo nākotnē viss atgriezīsies pie mums!

Man patika šī multfilma. Šajā multfilmā galvenais varonis ir diezgan vājš, bet tajā pašā laikā viņš nepadevās, kad viņš izglāba princesi. Visvairāk man nepatika viņa brāļi, viņi bija ļoti mantkārīgi un tāpēc viens otru nogalināja. Animācijas filmas beigas ir ļoti pamācošas un liek saprast, ka patiesība agri vai vēlu vienmēr uzvar.

Es noskatījos animācijas filmu “Zelta zirgs”. Filma , kā lielākā daļa pasaku, par to, ka labais uzvar pār ļauno. Pēc noskatīšanās, es sapratu, ka īstā labestība ir nesavtīga, un jūs nevarat padoties pēc vienas neveiksmes. Uzzināju arī to, ka daudzi cilvēki ir egoistiski un savu labumu dēļ ir gatavi pat pārdot ģimeni.

Man patika šī multene, jo tajā ir labi redzama labā un ļaunā cīņa. Varoņiem ir spēcīgi raksturi, spilgtas emocijas, kas attālināti atgādina mūsu dzīvi, un cilvēkus, kuri ir apkārt mums. Kaut gan animācijas filmā ir parādīta gaišās puses uzvara, tomēr dzīvē ne vienmēr tā ir patiesība. Ceru, ka tas var mainīties! Kolosāla, brīnišķīga multene!

 

11.klase

„Man ļoti patika filma. Mūsdienīga interpretācija. Spilgti tēli un skaists noformējums.”

„Biju pārsteigta par redzēto. Ļoti skaista filma! Mūsdienīga versija. Ļoti iespaidīgs noformējums, oriģināls muzikālais pavadījums.”

„Iespaidīgs darbs! Sevišķi palika atmiņā mūsdienīgā versijā veidoti folkloras tēli. Veiksmīgi apvienoti pasakas motīvi un Raiņa idejas.”

„Labprāt noskatījos filmu. Varēju izvērtēt savas valodas zināšanas. Guvu pozitīvas emocijas.”

„Ļoti pozitīva animācijas filma! Autori veiksmīgi savija Raiņa lugu ar mūsdienīgu noformējumu.”

„Skaista pasaka! Papildināju savu vārdu krājumu. Guvu jaukas emocijas un labu garastāvokli.”

„Fantastisks darbs! Iespaidīgi tēli , skaists muzikālais pavadījums!”

 

12.klase

Filma parāda attiecības starp vecāko un jaunāko paaudzi. Mūsdienās tā ir aktuāla problēma . Tā kā ir dažādi uzskati par audzināšanu. Šajā filmā parādīti dažādi konflikti starp vectēvu un mazdēlu. Šo problēmu risinājumi bija arī dažādi. Filma liek aizdomāties par attiecībām starp paaudzēm.

Manuprāt, filma parāda mums tādas cilvēciskās vērtības kā mīlestība pret tuvākajiem un cieņa pret pieaugušajiem. Lai cik sarežģītas bija mazdēla un vectēva attiecības, galu galā viņi saprata, ka mīl viens otru. Kopā viņi atrisināja visas problēmas.

Man šī filma iepatikās, jo ir viegli skatāma un jautra. Arī tā parāda divu paaudžu atšķirību un kā vectēvs ar mazdēlu atrod kopīgu “valodu”. Man bija interesanti skatīties, kas notiek filmas gaitā, dažreiz es arī smējos. Manuprāt, šī filma ir jāpaskatās katram, lai zinātu, ka latviešu kinematogrāfs joprojām uzņem labas filmas.

Man ļoti patika šī filma. Liels pluss šai filmai ir tas, ka to var skatīties visa ģimene, un katrs šajā filmā atradīs kaut ko savu. Man patika, kā vectēva un mazdēla cīņa pārauga draudzībā. Skatoties šo filmu, pieaugušais var skaidrāk saprast bērnu un viņa uzskatus.

Uzskatu, ka šī filma runā par tādām vērtībām kā attiecības starp vecāko un jauno paaudzi, kā arī mīlestību pret mīļajiem. Šī filma man patika, jo atklāj mūsu sabiedrībai aktuāloMilzīgs paldies visiem skolēniem par atbalstu! s jautājumus un bija labs režisora darbs. Arī filmas beigās tika atrisināts konflikts starp dažāda vecuma cilvēkiem, un viņi saprata, ka mīl viens otru un sāka kopā palīdzēt vecmāmiņai. Esmu pārliecināta, ka jebkuru konfliktu var atrisināt. No šī sižeta izdarīju secinājumus sev un vēlos ieteikt šo filmu gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Manuprāt, noskatoties šo filmu, var runāt par tādām vērtībām kā mīlestība pret vecākiem un attiecības ar pieaugušajiem, un vēl par to, ka mīlestība vienmēr uzvar ļaunumu. Filma skāra arī godīguma tēmu, kad mērs gribēja apmānīt cilvēkus. Cik sliktas bija vectēva un mazdēla attiecības, galu galā viņi saprata, ka mīl viens otru un kopā palīdzēja vecmāmiņai.

 

 

 

 

42

        Pilsoniskuma nedēļas ietvaros latviešu valodas un literatūras stundas tika veltītas Latvijas Neatkarības proklamēšanas 103.gadadienai, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas dabas, vēstures un kultūras vērtībām.

1.klašu skolēni mācījās par mūsu simboliem. Skolēni zīmēja Latvijas karogu, pētīja ģerboni un uzzināja, kā pareizi uzvesties himnas skanēšanas laikā, veidoja plakātus ar valsts simboliem, krāsoja latvju rakstu zīmju jostas un pētīja Latvijas karti.

367a    368a

347    348

 

2.klašu skolēni no burtiem veidoja Latvijas kontūru, kā arī izkrāsoja Latvijas novadus, atzīmēja galvaspilsētu un savu dzimto pilsētu, stāstīja par Latvijas dabu un valsts simboliem.

                                            369a

 

3.klasu skolēni zīmēja savu mīļāko vietu mūsu pilsētā un stāstīja par to, izveidojot zīmējumu izstādi. Daugavpils populārākās vietas izrādījās skolēnu mājas, mūsu skola, Dubrovina parks un Stropu ezers.

350    351

 

4.klašu skolēni klausījās un skatījās dziesmu klipus, zīmēja Latvijas kontūros savu izpratni par mājām.

                                                 366a

 

5.klašu skolēni integrētajās stundās (latviešu valoda un vizuālā māksla) “Uzzīmē Latviju!" iepazinās ar latviešu mākslinieku mākslas darbiem, analizēja mākslas darbus, veidoja stāstījumu par sev tuvu mākslas darbu un komentēja savu izvēli. Skolēni iepazina un analizēja Jūlija Federsa darbu “Gaujas leja”, Vilhelma Purvīša darbu “Kūstošais sniegs” un Jāņa Rozentāla darbu “No baznīcas”.

 

6.klašu skolēni analizēja mūsu Dzimtenes skaņas, krāsas, smaržas un garšas. Interesantākās atbildes bija: Latvija skan kā putnu un tautas meitas dziesma, Latvijas krāsas ir zāles, dzintara un karoga krāsas, Latvija smaržo un garšo pēc medus un svaigās rudzu maizes. Stundas beigās skolēni grupās veidoja savus izjūtu dzejoļus par Latviju.

 • Latvija garšo kā vecmāmiņas pīrādziņi, kā āboli no dārza.

Latvija skan kā grupas “prāta vētra” dziesmas.

Latvija smaržo pēc pļavas puķēm.

Latvija ir mūsu otrā māmiņa!

 • Latvija garšo kā piparkūkas un rudzu maize.

Latvija skan kā koku un jūras šalkas.

Latvija smaržo pēc lietus un rudens.

Latvija ir laimīga valsts.

 • Latvija garšo kā āboli un konfektes “Laima”.

Latvija smaržo kā meža ogas.

Latvija skan kā rudens lietus.

Latvija ir mana dzimtene!

 • Latvija garšo kā medus un ogas.

Latvija smaržo pēc lietus un zāles.

Latvija skan kā putnu čivināšana.

Latvija ir maza un draudzīga valsts!

 • Latvija garšo kā “Laimas” šokolāde un kviešu maize.

Latvija skan kā lietus un ūdenskritums.

Latvija smaržo pēc jūras un ievām.

Latvija ir skaista valsts, mūsu dzimtene!

                                                  355

 

7.klašu skolēni veidoja domu karti “Latvijas dārgumi”, pierakstīja asociācijas par doto tēmu, raksturoja domu kartē ierakstītus vārdus, apkopojot rezultātus, dalīja vārdus grupās. Datorikas stundā skolēni turpināja darbu par tēmu “Tu esi Latvijas dārgums”, radot vizuālo multimēdiju domu karti online servisā.

345

346

 

8.klašu skolēni integrētajā stundā (latviešu valoda un datorika) veidoja Latvijas valsts svētku dienu kalendāru, piedāvājot katrai dienai nodarbi par godu valsts svētkiem. Savus uzaicinājumus pavēles izteiksmē skolēni vizualizēja infografikā, izmantojot tiešsaistes resursu canva.com.

354a

 

 9.klašu skolēni izspēlēja interaktīvo spēli par Daugavpili "Skaistais daudzveidībā", kas ir veltīta mūsu pilsētas vēsturei, kultūrai, arhitektūrai, slavenām personībām. Skolēni sacerēja apsveikumus un noformēja radošo darbu izstādi, sirsnīgi novēlot mūsu Dzimtenei uzplaukumu, veselību, labus pilsoņus un saules mūžu.

 • Gribu novēlēt Latvijai laimīgu nākotni, lai tā kļūtu par bagātu valsti, kurā dzīvotu laimīgi un saticīgi cilvēki.
 • Novēlu savai valstij uzplaukumu visās jomās. Vēlu nezaudēt savu neatkarību, kultūras vērtības un tradīcijas. Vēlu saprātīgus, sirsnīgus un atsaucīgus cilvēkus.
 • Latvija ir mana dzimtene! Es vēlu tai saglabāt savu identitāti, lai valsts plaukst un attīstās, lai cilvēki, kuri dzīvo Latvijā justos droši par rītdienu!
 • Mūsu valsts dzimšanas dienā novēlu tikt galā ar visām nepatikšanām. Latvijas iedzīvotājiem novēlu būt veseliem un laimīgiem!
 • Novēlu Latvijai labklājību un visu mērķu sasniegšanu, lai Latvijas vārds skan tālu pasaulē!
 • Es novēlu Latvijai mieru un drošību. Vēlu, lai visiem cilvēkiem ir darbs, mājas, ģimene, lai nākošajā gadā rodas jaunas darba vietas, lai uzplaukst ekonomika.
 • Mana mīļā Latvija! Es novēlu Tev vienmēr būt skaistai un daudzveidīgai, lai Tavas tradīcijas arī turpmāk tiktu godinātas un ievērotas. Es novēlu Tev vienmēr palikt par valsti, kur ciena arī citu tautu tradīcijas.
 • Mīļa Latvija! Šajā brīnišķīgajā dienā novēlu Tev laimi, labklājību un uzplaukumu. Cilvēkiem es novēlu godāt savu valsti, tās tradīcijas un neatkarību. Dievs, svētī Latviju!
 • Es esmu laimīgs, ka dzīvoju Latvijā. Dzimšanas dienā es Latvijai novēlu visu to labāko, spēku un izturību, risinot gan iekšējās, gan ārējās problēmas.
 • Esmu dzimusi un dzīvoju Latvijā. Man patīk mana valsts. Es vēlu tai, lai iedzīvotāji mīl savu valsti tādu, kāda tā ir. Dzimteni neizvēlas, ir jāciena tās zemes tauta un valoda, kurā tu dzīvo. Izturību un pacietību, Latvija                          349

 

Vidusskolēni diskutēja par svarīgākajiem Latvijas vēstures un kultūras faktiem, kā arī rakstīja eseju "Kas man ir Latvija?".

 • Latvija ir skaista un brīnišķīga zeme. Man tā asociējas ar tuviem cilvēkiem, draugiem un mieru. Domas par Latviju manī izraisa siltas un gaišas jūtas. Tā vienmēr būs manā sirdī kā spožs saules stariņš.
 • Latvija ir mana dzimtene, ar savu skaisto dabu,       interesantām tradīcijām un sirsnīgiem cilvēkiem. Man tā ir dārga un tuva. Te dzīvo mana ģimene, draugi, te es esmu droša par savu nākotni. Tā man ir tuva un mīļa.
 • Latvija ir iespēju zeme. Te dzīvo cilvēki, kas spēj mainīties un mainīt dzīvi, lai tā kļūtu labāka. Man patīk Latvijas daba, to var apbrīnot visos gadalaikos. Mums ir skaistas un senas tradīcijas. Latvija bija un būs mana dzimtene, kuru es mīlu, un tā būs vienmēr manā sirdī.
 • Latvija – tās ir manas mājas. Šeit var sapņot un realizēt savus sapņus. Šeit var būt draugu pulkā un var pabūt vienatnē. Šeit ir viss, lai vienkārši dzīvotu un priecātos par pavasari vai rudeni, par drauga rokasspiedienu, par savu ģimeni un tuviniekiem. Es lepojos , ka dzīvoju Latvijā.
 • Katram cilvēkam ir sava dzimtene, man tā ir Latvija. Dzimtene ir tā zeme, kur tu vienmēr esi gaidīts. Latvija man nozīmē visu: mīlestību, mieru, drošību, savu vietu zem saules. Šeit es vienmēr varu saņemt atbalstu un padomu, no saviem tuviem cilvēkiem un ģimenes. Es mīlu savu zemi!
 • Es lepojos ar savu dzimteni – Latviju. Tās bagātība ir cilvēki, sirsnīgi un atsaucīgi, strādīgi un atbildīgi. Man gribētos, lai visi cilvēki, kas dzīvo Latvijā, būtu laimīgi. Es gribu novēlēt Latvijai izturību un mieru, gudru valdību un saprotošus cilvēkus.

Atcerēsimies, ka tikai kopā esot un darbojoties, mēs saglabāsim svarīgāko,

kas mums pieder, mūsu valsti, mūsu Latviju!

Domāsim pozitīvi un īstenosim labo!

 

 

 

 

42

8.-17.novembrī mūsu skolā pēc tradīcijas norisinājās Patriotu nedēļa, kas bija veltīta Latvijas Neatkarības proklamēšanas 103.gadadienai. Skolas logi, gaiteņu un mācību kabinetu sienas tika izrotātas ar skolēnu radošajiem mākslas darbiem un apsveikumiem. Skolēnu parlaments sagatavoja apsveikuma videoierakstu, kā arī uzaicināja iededzināt sveces mājās, godinot varoņus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, un atzīstoties mīlestībā Latvijai. Gan mācību, gan interešu izglītības stundas tika veltītas Latvijas vēstures un kultūras faktu apgūšanai.

11.novembrī, atbalstot ikgadējo tradīciju, sākumskolas skolēni piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā, lai apliecinātu savu patriotismu un pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus. Atzīmējot Lāčplēša dienu un atbalstot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja uzaicinājumu izmantot dažādus e-Muzeja resursus, klases stundu laikā skolēni un skolotāji apskatīja galerijas un virtuālās izstādes, izstaigāja ekskursiju maršrutus, kā arī noskatījās videostāstus par Lāčplēša dienas nozīmi un Lāčplēša Kara ordeņa vēsturi. Vecāko klašu skolēni pievērsās galvenajiem Latvijas Neatkarības kara posmiem, politiskās un militārās varas maiņai Latvijas teritorijā 1918.–1920.gadā. Savukārt jaunāko klašu skolēni radoši izpaudās, izdaiļojot krāsojamās lapas "Izkrāso Lāčplēša Kara ordeni!" un "Izkrāso ordeņus!".

Izpētot Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja sagatavoto izzinošu materiālu par valsts svētku svinēšanas tradīcijām Daugavpilī, no Latvijas valsts proklamēšanas līdz simtgadei “Svētku uguns mirdzumā”, pamatskolas skolēni diskutēja un piedāvāja savas idejas jaunu valsts svētku svinēšanas tradīciju ieviešanā mūsu skolā.

Aplūkojot dažādus ar valsts dibināšanu saistītus e-Muzeja resursus, skolēni iepazinās ar attiecīgā laika politiskajiem apstākļiem un vispārējo gaisotni, kādā tapa Latvijas valsts.

9.-12.klašu skolēni noskatījās aizsardzības ministra Dr. Arta Pabrika uzrunu skolēniem un režisora Askolda Saulīša filmu “Mans zelts” (2020) par Latvijas armiju. Diskusijas laikā skolēni augsti novērtēja latviešu karavīru garu, spilgtākos Latvijas armijas vēstures mirkļus, mūsdienu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) attīstību un iespējas, kā arī meistarīgi izmantoto animāciju, unikālus arhīvu kadrus un fotogrāfijas. Tika secināts, ka katrs no mums ir Latvija, un attīstība un labklājība ir atkarīga no mūsu rīcības un darbiem.

 

 

 

Page 1 of 11

eklase

VISC

Go to top