15.oktobris pēc skolēnu parlamenta iniciatīvas mūsu skolā tiek pasludināts par Čību dienu ar moto “Mūsu skola ir otrās mājas!”. Čību dienā ir atļauts ierasties skolā ērtā mājas apģērbā, jo skolā pavadām veselu darba dienu un katram no mums ir tuva un saprotama miera, līdzsvara, harmonijas un drošības sajūta. Svarīgi uz skolu iet ar prieku, zinot, ka ikkatrs šeit var justies gaidīts, lolots un mīlēts. Šī akcija kļuva par labā noskaņojuma un optimisma avotu. Skolēni atzinās, ka jautra atmosfēra netraucēja mācību procesu. Ne velti šī akcija notiek tieši pirms rudens brīvdienām, jo gribam atbalstīt tos skolēnus, kuri mācās attālināti, kuri ir tālu no skolas un skolotājiem.

Akcijas dalībnieku atsauksmes:

  • Šodien jūtos ērti un mājīgi. Man ļoti patika šī diena!
  • Šodien skolā jūtos kā mājās!
  • Mājas apģērbā jūtos mierīgāk un mājīgāk. Ļoti patika šī akcija!
  • Esmu sajūsmā no šīs akcijas! Lai vairāk šādu dienu!
  • Bija mājīgi un jautri!
  • Šodien bija neparasta diena, daudz smējāmies.
  • Man patika šī akcija! Paldies skolēnu parlamentam par foršu ideju!
  • Staigājot pa skolas gaiteņiem mājas apģērbā un apavos, jūtos ļoti brīvi un ērti. Tā ir laba ideja – ieviest dažādību mūsu skolas dzīvē!
  • Lieliskā diena pirms rudens brīvlaika!

Sagaidot rudens brīvlaiku, skolēnu parlaments novēl skolas saimei veselību, mierīgu atpūtu un patīkamus piedzīvojumus! Esiet piesardzīgi, dzīvespriecīgi un aktīvi!

259    260

261    262

                                             263

 

 

 

 

1c

           Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 7.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģijas skolotāja Inga Vasiļjeva un sociālo zinību, teātra mākslas skolotāja Ilma Petrova piedalījās profesionālās pilnveides kursos "Integrative and interactive Approuches to teaching through art" (Integrējošas un interaktīvas pieejas mācīšanai, izmantojot mākslu), kas notika Grieķijā, Larisā. Projektā piedalījās pedagogi no četrām valstīm: Polijas, Spānijas, Latvijas un Grieķijas.

            Mums tika dota iespēja iepazīt Grieķijas kultūru un mākslu caur muzejiem un interaktīviem uzdevumiem, kur pašvadīti apguvām jaunu informāciju un ceļojām pa Grieķijas mākslinieku darbiem. 

Kursu laikā pētījām IT rīkus un to pielietojumu mākslā un tās daudzveidīgajos žanros. Veidojot īsfilmas, radām izpratni, kā 40 minūtēs ar minimālām zināšanām var izveidot stāstus par vienu vai citu tematiku. Šo metodi var izmantot ne tikai mākslā, bet arī citos mācību priekšmetos.

           Nodarbību saturs pilnīgi atbilda projekta mērķiem, kas ir saistīti ar modernu metodisko palīglīdzekļu, IKT izmantošanu mācību priekšmetu apgūšanai, kompetenču pieejas stratēģijas ieviešanai, jaunu mācību stundu koncepcijas apgūšanai un popularizēšanai.

Kursu organizatori bija sagatavojuši ļoti īpašu nodarbību, kuras laikā aplūkojām teātra mākslu kā vienu no mācību vides sastāvdaļām. Šī nodarbība sniedza zināšanas par to, kā iespējams iesaistīt klasi vienam mērķim, lai visi skolēni spētu darboties, neskatoties uz savām individuālajām spējām. Šajā nodarbībā iegūtās prasmes ļaus turpināt pilnveidot skolas darbības inovatīvo pieredzi, veidot jaunu starppriekšmetu integrētu skolotāju sadarbības modeli, pilnveidot skolēnu radošo pašizpausmi mākslā.

Pēdējā dienā mēs izbaudījām vienu no Grieķijas mazajām pērlēm Meteora klosterus, kur izjutām klinšu, pašu klosteru, kā arī dabas skaistumu. Tieši šeit ļoti dziļi izjutām neapstrīdamo un mūžīgo patiesību, ka daba ir visģeniālākais mākslinieks un pedagogs!

          Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: Nr:2020-1-LV01-KA101-077204

„Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

          Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas

vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģijas skolotāja Inga Vasiļjeva,

sociālo zinību, teātra mākslas skolotāja Ilma Petrova

256    258

                                                257

 

 

 

Page 1 of 9

eklase

VISC

Go to top