Cienījamie vecāki! Ceturtdien 27.martā no plkst.17.00 līdz plkst.19.00 notiks vecāku informatīvā diena.

Aicinām Jūs uz skolas vecāku sapulci, kas notiks 2014.g. 4.martā plkst. 17.30. aktu zālē.

No 24. līdz 28.februārim mūsu skolā notiek krievu valodas un literatūras nedēļa. Šīs nedēļas tēma ir „Meteņi”.

No 2014. gada 17.februāra līdz 2014.gada 21.februārim skolā notiks projektu nedēļa „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”.

Bērnu reģistrācija Daugavpils 10.vidusskolas 1.klasē uz 2014./2015. mācību gadu notiek no 2014.gada 3.februāra plkst.8.00 līdz 2014.gada 28.februārim plkst.16.00.

Lai skolā uzrakstītu iesniegumu (veidlapa pie sekretāres) nepieciešami sekojoši dokumenti:

- bērna dzimšanas apliecība;

- vecāka personību apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

- pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona.

Informācija pa tālruni: 65476148, 65432507, 65476149

Cienījamie mūsu skolas absolventi un skolotāji! Aicinām Jūs uz absolventu vakaru 2014.gada 1.februārī plkst.18.00. skolas aktu zālē. Gaidīsim Jūs mūsu skolā!

Page 35 of 37

eklase

VISC

Go to top