No 2014. gada 17.februāra līdz 2014.gada 21.februārim skolā notiks projektu nedēļa „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”.

Bērnu reģistrācija Daugavpils 10.vidusskolas 1.klasē uz 2014./2015. mācību gadu notiek no 2014.gada 3.februāra plkst.8.00 līdz 2014.gada 28.februārim plkst.16.00.

Lai skolā uzrakstītu iesniegumu (veidlapa pie sekretāres) nepieciešami sekojoši dokumenti:

- bērna dzimšanas apliecība;

- vecāka personību apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

- pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona.

Informācija pa tālruni: 65476148, 65432507, 65476149

Cienījamie mūsu skolas absolventi un skolotāji! Aicinām Jūs uz absolventu vakaru 2014.gada 1.februārī plkst.18.00. skolas aktu zālē. Gaidīsim Jūs mūsu skolā!

Mūsu skolas skolēniem ir iespēja piedalīties videoklipu konkursā „Energotaupība -no idejas uz darbību”. Konkurss notiek projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Konkursa norises laiks ir no š. g. 10.janvāra līdz 31.janvārim. Konkursa uzdevums ir veidot videoklipus par enerģijas taupīšanas iespējām un enerģiju taupošu tehnoloģiju izmantošanu.

18.decembrī:

5.klases plkst.14.00, 6.klases plkst.16.00.

19.decembrī:

3.klases plkst.10.00, 2.klases plkst.12.00, 7.klases plkst.15.00, 8.klases plkst.17.00.

20.decembrī:

1.klases plkst.10.00, 4.klases plkst.12.00, 9.-12.klases plkst.16.00.

 Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno Gadu!

Paldies par piedalīšanos Ziemassvētku labdarības akcijā „Sasildīsim Latgali”: 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a!

Page 32 of 33

Go to top