2014.gada 26.aprīlī Latvijā notiks ikgadējais pasākums – Lielā Talka. Lielās Talkas mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Lielajā Talkā iedzīvotājus aicina ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus...

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,

No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,

Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,

Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

Un pašiem mīlestību paust.  

85      

Aicinām Jūs uz skolas vecāku sapulci, kas notiks 2014.g. 16.aprīlī plkst. 17.15. aktu zālē.

Aicinām pieteikties Daugavpils pilsētas Domes organizētajā programmā „Daugavpils pilsētas 13-14 gadīgo pusaudžu vasaras nodarbinātības pasākums”. Visu interesentu skolēnu vecākiem ir jāuzraksta skolas direktorei adresētais iesniegums, kurš ir jāiesniedz skolas sekretārei no 2014. gada 31. marta līdz 2014.gada 25.aprīlim.

Cienījamie vecāki! Ceturtdien 27.martā no plkst.17.00 līdz plkst.19.00 notiks vecāku informatīvā diena.

Aicinām Jūs uz skolas vecāku sapulci, kas notiks 2014.g. 4.martā plkst. 17.30. aktu zālē.

Page 28 of 31

Go to top