166

No 05.februāra līdz 09.februārim mūsu skolā notiks projektu nedēļa „Spēlēsim Latviju!”

Projekta darba temats:

 

 

 

 

431

Visu gadu naudu krāju,

Sveču dienas gaidīdams;

Nu atnāca sveču diena,

Nu naudiņa jātērē.

 

 

 

1 

Cien. nākamo pirmklasnieku vecāki!

Trešdien , 31.janvārī, plkst. 17.00

aktu zālē notiks vecāku sapulce

par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi izglītojamā uzņemšanai 1.klasē

2018./2019. mācību gadā

 

 

 

Page 3 of 31

Go to top