1073

         Maijā 9. b klasē tika novadītas integrētās stundas ģeogrāfijā un latviešu valodā. Stundu tēma bija “Ar ko Latvija var lepoties?” Skolēni aktīvi iesaistījās radošā darbā. Viņi veidoja kolāžas, plakātus un prezentācijas, kuras var aplūkot vietnē https://youtu.be/Wvwa19XD2SI.

         Stundas novadīja Olga Kovaļova un Renāte Aleksejeva.

 

 

 

 

            Sagaidot plaukstošā pavasara kulmināciju, 3.a un 3.b klases skolēni savu skolotāju vadībā veidoja gleznu izstādi "Pavasaris gleznā". 

           Tas bija vēl viens iemesls iziet ārā, doties dabā vai izbraucienā, lai iedvesmotos un radītu skaistus šedevrus. Darbs sastāvēja no divām daļām: vispirms bija jāizveido glezna un pēc tam, tai jāvelta savas izjūtas, aprakstot tās.Veidojot savus radošos darbus, skolēni varēja izmantot dažādas tehnikas un materiālus. Skolēni labprāt piedalījās šajā procesā, liekot lietā savu pieredzi un radošumu.

           Skolotājas: Līga Soldāne un Margarita Kolembeta.

65

66

 

 

 

           Katram cilvēkam dzīves gaitā ir jāprot vērot dabu. It īpaši svarīgi iemācīties izmantot šos vērojumus pašam priekš sevis. Pēdējās dabaszinību stundās 5.klašu skolēni mācījās tieši to. Skolēni uzzināja, kā veidojas mākoņi, iemācījās, kādi ir mākoņu veidi, saprata, kuri mākoņi atnes nokrišņus un kuri - ne. Bērni zīmēja mākoņus, vēroja un fotografēja tos. Izrādās, piektklasnieku rindās ir daudz labu mākslinieku! Cik brīnišķīgi debess fotouzņēmumu!

           Stundu novadīja Irina Laptinska.

63

64

 

 

 

 

           9.a klases skolēniem maijā notika integrētās ģeogrāfijas un latviešu valodas stundas. Stundu tēma bija “Ar ko Latvija var lepoties?”. Skolēni veidoja prezentācijas, radošos darbus un kolāžas, kā arī diskutēja par šo tēmu:

Latvija var lepoties ar sportistiem un mūziķiem. (Renāts)

Latvija var lepoties ar dziesmu un deju svētkiem. (Ksenija)

Latvija var lepoties ar savu arhitektūru. (Maksimilians)

Latvija var lepoties ar savu dabu un dzintaru. (Sofja)

Latvija var lepoties ar dabas resursiem. (Viktorija A.)

Latvija var lepoties ar savām pilīm. (Tomašs)

Latvija var lepoties ar tautas svētkiem un tradīcijām. (Alisa)

Latvija var lepoties ar savu ūdenskritumu - Ventas rumba, kas ir platākais Eiropā. (Jūliāna)

Latvija var lepoties ar Gaujas nacionālo parku. (Nikolajs)

           Stundas novadīja Olga Kovaļova un Aļona Deņisova.

61

 

 

 

 

           Stundu laikā skolēni mācījās dažādos informācijas avotos atrast, izvēlēties un izmantot informāciju par trauku apgleznošanu Senajā Grieķijā. Viņi izrotāja grieķu traukus - meandru, rozetes, palmetes – grieķu nepārtrauktā vijīgā rakstā, pētīja cilvēku figūru novietojuma paņēmienus, pozu izteiksmīgumu, pamatoja to atbilstību sižeta uztverei. Pētīja sižeta attēlojumu sengrieķu mītos un lietišķajā mākslā. Veica praktiskos darbus kolāžas tehnikā.

           Šajās stundās skolēni guva radošas darbības pieredzi, prieku par darba procesu un efektīgu rezultātu, cēla savu pašapziņu un motivāciju turpmākajam darbam.

62

 

 

 

 

       Šobrīd arvien aktuālākas kļūst integrētās stundas. Šīs stundas attīsta bērnu radošās spējas, domāšanu un motivē skolēnus mācīties, parāda saikni ar reālo dzīvi.

       Maija mēnesī 2.klasēs bija novadīta integrētā stunda matemātikā un mājturībā un tehnoloģijās ''Sakņu dārzs''.

       Stundā par tēmu „Sakņu dārzs” 2.klases skolēniem vajadzēja izveidot savu „sakņu dārzu” no dažādiem materiāliem, veicot matemātiskus aprēķinus. Skolēniem darbs ļoti patika. Viņi strādāja radoši, ar lielu aizrautību. Sanāca lieliski darbi!

       Stundu novadīja Olga Aširova un Tatjana Krūmiņa.

60

 

 

 

 

Page 1 of 4

eklase

VISC

Go to top