170

         Šī gada 11.oktobrī 6.a klases skolēni apmeklēja interaktīvo nodarbību “Profesijas laiku lokos”, kura notika Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar izzudušajām profesijām, kuru pārstāvji kādreiz dzīvoja mūsu pilsētā. Iepazinās ar tām profesijām, kādas laika gaitā ir transformējušas un kādas profesijas ir izdzīvojušas arī līdz mūsdienām. Pasākuma beigās dalībnieki izpildīja patstāvīgu uzdevumu par dzirdētām profesijām. Skolēniem tika dota iespēja aplūkot dažādus vēsturiskus amatu darbarīkus un dažādās profesijās izmantojamos aprīkojumus, kuri glabājas muzejā. Pasākumā redzētais un dzirdētais izraisīja pozitīvas emocijas.

182    183

184    185

 

 

 

 

170

11.oktobrī Latgales Centrālajā bibliotēkā Karjeras nedēļas ietvaros 10.klases skolēniem notika pasākums “Manas nākotnes ieceres”.

Šī pasākuma laikā notika grāmatu apskats. Skolēni ieguva informāciju ne tikai par profesiju daudzveidību, bet arī par profesionālās un augstākās izglītības studiju iespējām Latvijā. Arī bija pieejama psiholoģijas, pedagoģijas un tiesību nozaru literatūra ar vērtīgu informāciju par veiksmīgas karjeras izvēli un profesionālo izaugsmi. Skolēni ar interesi noklausījās informāciju, uzdeva jautājumus, kā arī iepazinās ar literatūru.

 

179    180    181

208    209

 

 

 

170

           Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas un Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāres novadīja 3.a klases skolēniem pasākumu “Kad izaugšu liels”.

           Pasākuma dalībnieki ieguva priekšstatu par nepieciešamajiem izglītības posmiem konkrētas profesijas apguvē, izspēlēja interaktīvu spēli un piedalījās citās jautrās aktivitātēs. Bērniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar populārākajām profesijām un grāmatu izstādi “Zem profesiju cepures”.

174    175    176

177    178

 

 

 

 

170

         Š.g 10.oktobrī 9.klašu skolēni piedalījās aktivitātē, kuru organizēja Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas mācībspēka komanda. Skolēniem tika piedāvāta aizraujoša viktorīna, kurā viņi varēja pielietot mācību stundās iegūtās prasmes un iemaņas praktiskajos darbos. Skolēni demonstrēja savas zināšanas ķīmijā, matemātikā, angļu un vācu valodās.

         Arī tika novadīta ekskursija uz mācību laboratorijām. Audzēkņi iepazinās ar izglītības iestādē apgūstamajām profesijām (pavāru, konditoru, viesmīlības pakalpojumu speciālistu, pārdevēju), ieguva informāciju par turpmākās karjeras iespējām pēc Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas beigšanas un piedalījās dažādās meistarklasēs, kur patstāvīgi gatavoja kūciņas, desertus, veidoja no dvieļiem gulbjus, noformēja apsveikuma kartītes.

         Mācību ekskursija uz Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu bija interesanta un izzinoša. Skolēni izteica vēlmi apmeklēt citas profesionālās izglītības iestādes.

 218    221

 219    220

 

 

 

 

170

              Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolā notika pasākums “Iepazīsti profesiju daudzveidību”, uz kuru tika uzaicināti 5.a un 5.b klases skolēni. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras bija saistītas ar profesiju daudzveidību un savas nākamās profesijas izvēli. Visvairāk bērnus iespaidoja leļļu teātris, kurā dažiem klases pārstāvjiem bija iespēja izspēlēt noteiktas lomas.  

171    172

                                            173

 

 

 

170

        Šī gada 9.oktobrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā notika spēle “Profesijas laika ratā”, kurā piedalīties tika aicināti 4.klašu skolēni no 6 dažādām pilsētas skolām. Arī mūsu skolas 4.b klases skolnieces piedalījās šajā spēlē. Interaktīvās spēles laikā komandām tika doti uzdevumi, kuru laikā bija jāizpēta informācija saistīta ar senajiem darbarīkiem, amatiem, aprīkojumu. Skolēni aktīvi piedalījās spēlē un cieši sadarbojās savā komandā. Mūsu skolas komanda godam izcīnīja 3.vietu. Visi palika sajūsmā par spēli un ilgi dalījās savos iespaidos.

144    146

                     147    145

 

 

Page 12 of 19

eklase

VISC

Go to top