6.februārī 7.a klases skolēni apmeklēja LCB pasākumu „Avīzes un žurnāli – vakar, šodien, rīt!”

Skolēni uzzināja interesantus un neparastus faktus par pirmajām izdotajām avīzēm Latvijā un pasaulē, iepazinās ar žurnāliem, kas atbilstoši viņu interesēm ir pieejami LCB. Dalībniekiem bija iespēja radoši darboties grupās un individuāli!

Pēc pasākuma bija interesanta ekskursija pa LCB sektoriem. Periodikas sektorā skolēniem bija iespēja noskatīties amerikāņu mākslinieces Deboras Lagrasas multimediju mākslas izstādi “Kur tie lieli dūmi kūp. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla”.

Daiļliteratūras sektorā skolēni apmeklēja fotogrāfa Jura Justa personālizstādi “Pilsētas fragmenti”, kur tika izstādīti melnbalti lielformāta darbi, kas uzņemti Rīgas ielās un tver galvaspilsētas ikdienas dzīves ainas.

448     443      444

445     446    447

 

 

260

            Š.g. 5.februārī 10.-11.klašu skolēni Viktorija Ļahovska, Valerija Šepetovska, Aļona Radiloveca, Anastasija Bogoroda piedalījās izglītojošā nodarbībā "Neparastā fizika parastajā ikdienā!" Daugavpils Universitātē ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

           Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja tikties ar DU docētājiem un pētniekiem,  apskatīt Inovatīvās mikroskopijas centru, Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu un astronomisko observatoriju, uzzināt un izprast fizikas zināšanu nozīmi sadzīvē, uzdot pasniedzējiem savus jautājumus. Dalībnieki saņēma informāciju par izglītības un karjeras iespējām fizikas nozarē.     

           Praktiskās nodarbības laikā dalībnieki uzzināja un izprata fizikas zināšanu nozīmi sadzīvē. Skolēniem tika piedāvāti demonstrējumi, eksperimenti un uzdevumi, kas veicina dziļāku fizikālo parādību un likumu izpratni un saiti ar reālo dzīvi.

          Praktiskajā darbnīcā dalībnieki izgatavoja spektroskopu un ar to palīdzību pētīja   gaismas difrakciju un dažādu gaismas avotu spektru.

485    486

487    488

 

 

 

           3.februāri skolā notika tradicionālais Absolventu tikšanās vakars. Šogad dalībnieku skaits bija īpaši kupls, jo bija ieradušies absolventi ne tikai no Latvijas, bet arī no citām Eiropas pilsētām. Īpaši tika sumināti 1973., 1978.,1983.,1988.,1993.,1998., 2008. un 2013. gada absolventi, kuri  svinēja skolas absolvēšanas 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 un 5 gadu jubileju. Šogad īpaši aktīvi bija absolventi, kuras pabeidza skolu pirms trīsdesmitgadiem.

           Pasākuma gaitā ciemiņus priecēja skolēnu organizētais koncerts. Klātesošos iedvesmoja un iepriecināja mūsu skolas teātra studijas aktieri, vokālo ansambļu dziedātāji un blokflautu ansambļa dalībnieki. Uzstājās arī paši absolventi. Atmiņas mijās ar pateicības vārdiem un vēlējumiem  skolai un skolotājiem.

              Paldies visiem, kas atbalstīja Absolventu vakara pasākumu un atvēlēja laiku kopīgām atmiņām, sarunām par dzīvi un nākotnes plāniem!

450    453

451    452

454    460

455     456

457    458

459    461

 

 

260

             Š.g. 25.janvārī PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika seminārs karjeras konsultantiem, skolotājiem un skolēniem “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”, kurā dalībnieki iepazinās ar dizaina nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, kā arī saņēma informāciju par izglītības apguves iespējām.

             Semināra laikā tika organizētas dizaina darbnīcas „Iepazīsti dizaina izglītības dažādību!”, kurās darbojās skolēni.

             Mūsu skolas skolēni piedalījās dažādās meistardarbnīcās: Jurijs Vībe (9.b) un Dmitrijs Leonovs (8.a) piedalījās koka dizaina darbnīcā, Ksenija Naumova (8.b) - tekstila dizaina darbnīcā, Elīna Rogovska (8.b) - reklāmas dizaina darbnīcā, Akvelina Boikina (9.b) - foto dizaina darbnīcā. Dalībnieki iepazinās ar koka, tekstila, reklāmas, foto dizaina speciālistu profesijām, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, uzzināja par izglītības ieguves iespējām un darba tirgus iespējām dizaina jomā. Nodarbību praktiskajā daļā Jurijs un Dmitrijs greba koka trauku, Ksenija pina dekoratīvu rokassprādzīti, Elīna apdrukāja T-kreklu, Akvelina piedalījās foto sesijā. Visi dalībnieki prezentēja savus radošos darbus.

             Pasākuma beigās dalībniekus gaidīja patīkams muzikāls priekšnesums.

426

427    428

429    430

 

 

 

 erasmus

Kopš 2016.gada oktobra Daugavpils 10.vidusskola piedalās ES programmas Erasmus+ projektā "Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli”. Projekta saturs ir tieši saistīts gan ar brīvprātīgo darbu, gan ar labdarību, gan ar atbildīgu attieksmi pret vidi, dzīvo dabu. Tāpēc bijām ļoti pateicīgi biedrībai DAVAI (Daugavpils – vide atvērta ikvienam), kad tā uzaicināja mūsu skolu iesaistīties projektā “Mazais princis novadam”, kura mērķis ir paplašināt jauniešu zināšanas par dabas resursu saglabāšanas iespējām.

Projekta sākumā mājturības un tehnoloģiju stundās skolēni iepazinās ar zaļo domāšanu, dažādu materiālu un lietu taupīšanu, otrreizēju izmantošanu, kas veicināja atbildību pret dabas resursu izmantošanu. Pārrunāja jautājumus par to, kā var pareizi pārstrādāt dažādus atkritumus, lai tie nekaitētu apkārtējai videi. Piemēram, nolietoti tekstilizstrādājumi bieži tiek izmesti atkritumu konteineros vai tiek nodoti labdarībai citiem cilvēkiem. Bet audumi un apģērbi varētu tikt izmantoti vēlreiz, izgatavojot no tiem kaut kādu jaunu noderīgu produktu.

Biedrības pārstāve un mūsu skolnieču māmiņa Anita Franckeviča radošajā darbnīcā parādīja, kā no nolietotiem T-krekliem izveidot vēlreiz izmantojamu lietu, lai tā būtu noderīga vēlreiz. Te noderēja mājturības un tehnoloģiju stundās apgūtās tamborēšanas prasmes, jo 6.-7.klašu meitenes no auduma pavedieniem, kas bija darināti no T-krekliem, uztamborēja skaistus krāsainus paklājiņus. Šie tamborētie paklājiņi tiks dāvināti dzīvnieku patversmei “Otrā māja”. Esam pārliecināti - Mazā Prinča atziņa, ka esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām, ir aktuāla arī šodien, īpaši gada aukstākajā laikā. Skolēnu roku darbs sildīs ne tikai skolotāju sirdis, bet arī patversmes mājdzīvnieku ķepiņas.

            Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību šajā aktivitātē!

435    436

439    440

437    438

434    442

441    433

 

 

         25.janvārī 4.c klases skolnieki piedalījās pilsētas mēroga konkursā “Esi vesels”. Bērni sagatavoja deju, iemācījās dzejoļus, kopā ar vecākiem sagatavoja uzlīmi dzērienam “Živčik’’, izveidoja palmu no tukšām plastikas pudelēm. Šo veidojumu nosauca “Enerģijas, možuma un veselības avots”.

         Skolnieki ar lielu prieku piedalījās sporta konkursos, juta līdzi viens otram un centās uzvarēt.

         Svētku noslēgumā žūrija apkopoja rezultātus un piešķīra mūsu komandai 2.vietu. Bērni priecājās par saņemtajām balvām - saldumiem, baloniem un diplomu.

423    424

425

 

 

 

Page 10 of 28

Go to top