36

         Otrajā septembra svētdienā daudzās valstīs atzīmēja Tēvu dienu. Arī mūsu skolā notika dažādi pasākumi, veltīti šai dienai. Sākumskolas skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās piedalījās meistardarbnīcās un noformēja izstādes „Ūsu parāde”, „Cepuru balle” un „Kaklasaišu karnevāls”. 1.klašu skolēnu tēvi bija uzaicināti aktīvi līdzdarboties atraktīvajā pasākumā „Esmu pirmklasnieks!”, 5.klašu skolēni vizuālās mākslas stundās izgatavoja pastkartes „Es savam tētiņam”, bet 5.-6.klašu skolēnu tēvi tika uzaicināti kopā ar bērniem piedalīties Sporta dienas aktivitātēs Stropu estrādē. 4.klašu skolēni kopā ar tēviem Eiropas Sporta nedēļas ietvaros piedalīsies jautrajos startos „Dēli un tēvi”, bet 7.klašu skolēni ar tēviem – atjautības stafetēs „Dižais tētis”.

40    38

39    41

 

 

36

       Uzposušies un satraukti bērni ar saviem klašu audzinātājiem atnāca uz svētku pasākumu.

       Pirmklasnieki nodemonstrēja savas zināšanas, prasmes un atjautību. Visiem bērniem bija vēlēšanās veikt piedāvātos uzdevumus.

       1.a klases audzinātāja Olga Aširova trešo reizi ievedīs pirmklasniekus „zināšanu pasaulē”, savukārt 1.b klases skolotāja Tatjana Krūmiņa to darīs jau astoto reizi. Lai šis brīnišķīgais ceļojums „zināšanu pasaulē” ir veiksmīgs, lai piemiņas medaļas „10.vidusskolas pirmklasnieks” pēc 12 gadiem pārvēršas zināšanu zelta medaļās, kā to savā uzrunā teica mācību daļas vadītāja Marija Goģe.

       Vecāku skatienos staroja mīlestība, ieinteresētība, vēlme atbalstīt. Lai šī uguntiņa nenodziest visu mācību laiku!

28    29

30    31

 

 

 

 

36

         Piektdiena, 7.septembris. Skaista un saulaina atvasaras diena. Skolēni kopā ar skolotājiem pulcējas Stropu mežā, lai kopā pavadītu sporta dienu. Noskaņojums ir lielisks, prieks un azarts valda visur. Skolēni izmēģina savus spēkus dažādās stacijās. Vienā no improvizētā ugunskura ar aizvērtām acīm, dzirdot tikai kapteiņa komandas, vajag nocelt katliņu. Citā saņemties drosmi un kāpt pa virvi. Ar skaļiem uzmundrinājuma kliedzieniem vecāko klašu skolēni sacenšas virves vilkšanā. Sākumskolas skolēniem vislielāko prieku sagādā lēkāšana pa batutiem. Noslēgumā visus gaida pusdienas svaigā gaisā.

        Īpaša pateicība Zemessardzes 34.artilērijas bataļjonam un skolas sporta skolotājiem par sporta dienas organizēšanu un novadīšanu.

18a    19a

20a    21a

22a    23a

24a    27a

26a    25a

 

 

 

 

36

2

        Ātri paskrēja krāsainā vasara, un atkal klāt 1.septembris. Šogad pirmā tikšanās ar skolu notika 3.septembrī. Pulksten desmitos no rīta skolas priekšā sākās svinīgā līnija, un skolas zvans sasauca visus kopā. 45 pirmklasnieki divpadsmito pavadībā ieņēma savu vietu skolēnu rindās. Skolas direktore Valija Salna un viesi novēlēja visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, jaunus panākumus un izaicinājumus. Jautrie pasaku varoņi pavadīja pirmklasniekus uz viņu pirmo stundu. Labākie klašu kolektīvi par savu darbu 2017./2018. mācību gadā saņēma pūces un cielavas.

Labākie skolēni: 2.klašu paralēlē Veronika Zinovjeva (3.c);

                             3.klašu paralēlē Daniils Ivanovs (4.a);

                             4.klašu paralēlē Jasmīna Strazdonika (5.b);

                             5.klašu paralēlē Gabija Bertulīte (6.b);

                             6.klašu paralēlē Irina Šinkarenko (7.b);

                             7.klašu paralēlē Sofja Murdasova (8.a);

                             8.klašu paralēlē Anna Šatreviča (9.a);

                             9. klašu paralēlē Jūlija Grigorjeva (10.a);

                             10. klašu paralēlē Aļona Radiloveca (11.2);

                             11. klašu paralēlē Viktorija Ļahovska (12.a).

 

Pūces saņēma labākā klase pēc mācību sekmēm:

sākumskolā 4.a (klases audzinātāja Tamara Kozlovska);

pamatskolā 6.a (klases audzinātāja Ināra Romule);

vidusskolā 12.b (klases audzinātāja Olga Kovaļova).

 

Cielavas saņēma aktīvākā klase + APU rezultāti:

sākumskolā 4.b (klases audzinātāja Nataļja Ozerska);

pamatskola 9.a (klases audzinātāja Marina Halimone);

vidusskola 12.a (klases audzinātāja Nataļja Tetereva).

 

Kausus saņēma sportiskākā klase:

sākumskolā 4.b (klases audzinātāja Nataļja Ozerska);

pamatskolā 10.a (klases audzinātāja Ludmila Demida);

vidusskolā 12.a (klases audzinātāja Nataļja Tetereva).

 

APU līderi:

sākumskolā 3.c (klases audzinātāja Alla Kazačonoka);

                     4.c (klases audzinātāja Irīna Laptinska);

pamatskolā 6.a (klases audzinātāja Ināra Romule);

vidusskolā 11.a (klases audzinātājas Jeļena Žagare un Gaļina Koreņeva).

 

Valdīja jauka un draudzīga noskaņa, prieks par atkalredzēšanos un patīkams satraukums jauno mācību gadu sagaidot.

3    4

5    8

6    7

 

 

 

 

Page 44 of 44

eklase

VISC

Go to top