2018. gada 23.martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

       No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 244 Latgales reģiona skolēnu 189 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātņu nozarēs – astronomijā, bioloģijā, cittautu valodniecībā un ārzemju literatūras zinātnē un vēsturē, ekonomikā, filozofijā, fizikā, informātikā, inženierzinātnēs, kulturoloģijā, latviešu literatūrzinātnē un vēsturē, latviešu valodniecībā, matemātikā, mākslas zinātnē, pedagoģijā, politoloģijā, psiholoģijā, socioloģijā, tieslietās, zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā,  veselības zinātnē, vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā, vides zinātnē un ķīmijā.

       2018. gada 15.martā noslēdzās ZPD recenzēšana, pēc kuras tie skolēnu pētījumi, kas ieguva 40 punktus, tika izvirzīti prezentēšanai Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē.

       ZPD konferencē piedalījās 11 mūsu skolas skolēni ar 5 pētnieciskajiem darbiem.

  • Vladislavs Aņisimovs (11.b), Jeļena Rosmanoviča (11.a)

“Daugavpils iedzīvotāju skaita pārmaiņu prognozēšana” (Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcija) - 1.pakāpes diploms.

  • Viktorija Ļahovska (11.a)

“Emocionālās inteliģences, līderības, komunikatīvās un organizatoriskās kompetences savstarpējā saistība jauniešu vecumā” (psiholoģijas sekcija) - 1.pakāpes diploms.

  • Inga Brokāne, Elvīra Livkina (12.a)

“Indivīda tikumiskās iezīmes krievu un latviešu frazeoloģismos: sastatāmais aspekts” (cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcija) – 2.pakāpes diploms.

  • Maksims Zinķevičs, Aleksejs Semjonovs (11.a)

“Nauda Daugavpils jauniešu dzīvē” (ekonomikas sekcija) – 2.pakāpes diploms.

  • Ivans Terentjevs (11.a), Vita Vērdiņa (12.b)

“Tūrisma maršruta plānošana Baznīckalna teritorijā” (Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcija) - 3.pakāpes diploms.

     I pakāpes diploma ieguvēji piedalīsies Latvijas skolēnu 42.zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā šā gada 20.- 21.aprīlī.

     Paldies skolotājām Olgai Kovaļovai, Irēnai Kampānei, Nataļjai Rimovičai, Marinai Halimonei, Ivetai Krilovai par atbalsta sniegšanu skolēnu ZPD rakstīšanā un prezentāciju sagatavošanā.

616    617

618

 

 

 

5.c - I vieta

5.b - II vieta

5.a - III vieta

 

6.a - II vieta

6.b - II vieta

 

7.a - I vieta

7.b - II vieta

 

8.b - I vieta

8.a - II vieta

9.a - III vieta

 

12.ab - I vieta

11.a - II vieta

10.a, 11.b - III vieta

  624

 

Apsveicam Latgales novada 15.atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus:

Vlads Rumjancevs (6.a klase) - 1.vieta
Anna Šatreviča (8.a klase) - 2.vieta
Vadims Žunda (6.a klase) - 3.vieta
Gabija Bertulīte (5.b klase) - atzinība
Paldies skolotājām Annai Volkovai un Nataļjai Rimovičai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

604

 

 

 

         9.martā 1.klases skolēni atvadījās no ābeces. Skolēnus apciemoja Ābece un Slinkums. Pasākumā "Ābeces svētki" bērni lasīja dzejoļus un dziedāja dziesmas, jautri pavadīja laiku.  Skolēni pierādīja Slinkumam, ka zina alfabētu vairākās valodās, parādīja, ka viņi spēj atminēt mīklas un labi pārzina pasaku varoņu tēlus. Ābece un Slinkums ievēroja, ka nu jau skolēni ir organizēti, aktīvi un zinoši.

582    583

584    585

586    587

588    589

590    591

 

 

 

 

     Ar skanīgu un pavasarīgu koncertu „Divas zvaigznes” krāsaino tauriņu spārnos mūsu skolā ielauzās pavasaris. Krāšņie un skanīgie skolēnu un skolotāju priekšnesumi pierādīja, ka mūsu skolā talantu netrūkst. Skolēnu talanti izpaudās dažādi – dziedāšanā, dzejas deklamēšanā, klavierspēlē, flautas spēlē, dejošanā un pat vingrošanā. Īpaši pārsteidza vīriešu pavasarīgie sveicieni dažādās valodās un gan skolēnu, gan skolotāju dueti!

     Skolas talantu šova „Divas zvaigznes 2018” dalībnieki:

*  2.-4.klašu skolas koris un Ināra Timofejeva;

* 5.-12.klašu skolas koris un Ināra Timofejeva;

*  2.a un 6.a klašu vokālais ansamblis;

*  1.a un 1.b klašu vokālais ansamblis;

*  Blokflautu ansamblis un Nataļja Ozerska;

*  Marija Kupcova (flauta) un Darja Naruševa (klavieres);

*  Gabija Bertulīte un Vitālijs Dubovskis;

*  5.klašu un 6.klašu vokālais ansamblis;

*  Irēna Kampāne un Oļegs Bašmakovs;

*  Viktorija Ļahovska, Jūlija Dočkina un Anna Fokina;

*  Tatjana Lisjaka un Valija Salna;

*  Skolēnu parlaments un Natālija Mihailova

 

     Katrs muzikālais sniegums tika uzņemts ar lielām ovācijām un sirsnīgu publikas atbalstu.

     Ceram uz vēl lielāku atsaucību nākamgad, lai mūsu talantu pulks būtu vēl kuplāks!

 

592    593

594    595

596    597

598    599

601    602

603    600

 

 

 

02

         7.martā mūsu skolas parlamenta komanda - 11.b klases skolēni (Adelina Denisova, Rostislavs Belovs, Vladislavs Aņisimovs, Anastasija Kozireva un Vladislavs Vasiļjevs) piedalījās pilsētas skolēnu rīkotajā konkursā “Juicy quest”.

         Savā starpā sacentās 6 skolu komandas. Dalībnieki pildīja dažādus uzdevumus un “apceļoja” ievērojamas vietas. Mūsu komandai bija jāatrisina krustvārdu mīkla, kurā bija paslēpts vietas nosaukums, vajadzēja atrast vietu pēc fotogrāfijas. Mūsu skolas komandai izdevās iegūt pirmo vietu šajā konkursā, ar ko viņus apsveicam.

 

 

 

Page 4 of 28

Go to top