260

         Šī gada decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika nodarbību cikla “Domā plašāk!” pasākumi, kuros tika aicināti piedalīties 7.a un 8.b klases skolēni. Pasākumus vadīja personības izaugsmes trenere Daina Kriviņa. Skolēni iepazinās ar darba tirgus iespējām un ar tajā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Ar praktisko uzdevumu palīdzību viņi varēja izpētīt un apzināties savas spējas, intereses un stiprās puses. Skolēni mācījās izvirzīt un sasniegt mērķus, domāja, par kādu profesiju pārstāvjiem viņi vēlas kļūt, kādas īpašības un prasmes tam ir nepieciešamas un kādas vēl ir jāattīsta.

624    622

623    625

626    627

 

 

 

 

Apsveicam bioloģijas olimpiādes 2.posma (pilsētas posma) laureātus!

Anna Šatreviča 9.a - 1. vieta

Karina Ivanova 10. -  2.vieta

Aļona Radziloveca 11./2. -  atzinība

Paldies skolotājai Gaļinai Koreņevai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

 

 

 

2018. gada 12.decembrī Daugavpilī notika Ziemassvētku kauss - 2018 sieviešu brīvajā cīņā.

1. vietu svarā 30 kg ieguva Anastasija Petrova (3.c)

2. vietu svarā 30 kg ieguva Jekaterina Ivanova (3.c)

2.vietu svarā 38 kg ieguva Darja Gaidele (3.c)

Apsveicam mūsu sportistes!

618

 

 

 

          5.b klases skolēni ar skolotājiem un vecākiem 11.decembrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā piedalījās Ziemassvētkiem veltītajā interaktīvajā programmā. Skolēni uzzināja, kad un kur radās tradīcija rotāt egli, ar ko agrāk rotāja egles. Meistarklases vadītāja iepazīstināja ar 20.gs. 20.-80. gadu eglīšu rotājumiem, kas izgatavoti no kartona, vates, stikla u.c. materiāliem. Skolēni darbojās praktiski, izgatavoja egles rotājumu, kuru katrs paņēma līdzi.

602    603

604    605

606    607

 

 

 

 „Latgales NVO projektu programma 2018 ”

514    515

           8.decembrī Vienības laukumā pilsētas egles iedegšanas pasākumā ar krāšņu, enerģisku dažādu Daugavpilī dzīvojošo tautību (latviešu, baltkrievu, tatāru, lietuviešu, ukraiņu, ebreju, krievu) riņķa rotaļdeju ( “Sudmaliņas, ”Ļavoniha”, “Hava nagila”, ”Oi ,zima , zima” u.c.) izdejošanu noslēdzās 2 nedēļas ilgušais projekts “Skaistais daudzveidībā”.

           Šo projektu īstenoja Daugavpils Pedagoģiskā studija ar Latgales NVO projektu programmas atbalstu. Tas bija tik ļoti intensīvs , piepildīts, interesants un izzinošs laika posms. Paldies Daugavpils 10., 6., 12., 13., 15. vidusskolai, Saskaņas pamatskolai par atsaucību, par ieinteresētību vienas kultūras biedrības apmeklējumā. Paldies par azartu, dzīvesprieku, neatlaidību šai kultūrai raksturīgo dejas soļu apguvē tautas mūzikas pavadījumā. Paldies par piedalīšanos noslēguma pasākumā. Tas bija skaisti!

           Paldies Daugavpils nacionālajām kultūras biedrībām (latviešu, baltkrievu, tatāru, lietuviešu, ukraiņu, ebreju, krievu), kuras bija tik pretimnākošas, labvēlīgas un ļāva skolēniem tuvāk pieskarties viņu tautas kultūras mantojuma kaut nelielai daļiņai.

           Daugavpils tiešām ir unikāla pilsēta. Daugavpilī draudzīgi dzīvo kopā dažādu tautību cilvēki, un šajā daudzveidībā ir tās skaistums.

587   588

589    590

 

 

 

 

1p

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 ietvaros bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu “IKT iemaņas pasniedzējiem” profesionālās pilnveides kursu, kurš tika realizēts Palermo, Itālijā, no 2018. gada 3.decembra līdz 2018. gada 7.decembrim.

Erasmus+ KA101 projekta ietvaros tika izvēlēts apmācības kurss: Research Institute/Centre ShipCon Limassol limited (PIC 986558774).

Kursa aktivitātes paredzēja skolotājas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences pilnveidi.

Mācību mobilitātē piedalījās 20 dalībnieki no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Polijas, Horvātijas, Ungārijas, Lietuvas, Portugāles un Bulgārijas. Kursu organizēja un koordinēja Dr. Efstratios Georgoudis un Erika Zulkute.

Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu:

Kursa programmas ietvaros bija organizēta apskates ekskursija uz viduslaiku pilsētiņu Eriče (it. Erice), kura ir viena no neaizmirstamākajām pilsētām Sicīlijā.Tā atrodas Trapani zonas Eriče kalna virsotnē, apmēram 750 m virs jūras līmeņa.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts ShipCon sertifikāts: “ICT skills for educators” par dalību apmācības programmā 25 stundu apjomā.

Šis kurss bija ļoti aktuāls, jo tehnoloģiju straujā attīstība nosaka nepieciešamību nepārtraukti attīstīt skolotāju informācijas komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) zināšanas un prasmes.Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm – sniegt skolēniem nepieciešamās IKT prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā.

Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 10.vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” (projekta finansējuma līgums Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

595    596

                                                     597

 

 

 

 

Page 3 of 22

eklase

VISC

Go to top