1101

Vairāk fotogrāfiju sk. sadaļā "Fotogalerija"

 

 

 

1094

Domā man līdz! Mums jānotic –

Spārni un vējš pasargāt spēs.

Skaties, cik daudz mākoņu sauc!

Sirds bailēs trīs... Lido tiem līdz!

Lai arī šī brīža situācija neļauj organizēt tradicionālu izlaiduma pasākumu draugu un radu pārpildītajā zālē, tomēr mūsu skolas 9.klašu audzēkņiem ir svētki. Viens mācību posms ir noslēdzies! Lepojamies un sveicam!

12. un 13.jūnijā putnu un vēja spārnos skolas foajē ielauzās svinīgais pasākums, kas atnesa siltas atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem un sengaidītu tikšanos ar klases audzinātāju un pedagogiem. Ievērojot visus drošības noteikumus, katrs no 46 skolēniem kopā ar vecākiem individuālajā tikšanās ar skolas administrāciju no direktores rokām saņēma apliecību par pamatizglītību, pateicības rakstus par īpašiem sasniegumiem mācībās un aktīvu līdzdalību klases un skolas dzīvē, savukārt vecāki – par sadarbību ar klases audzinātāju un skolas vadību. Lepojamies, ka šogad mūsu devītie nopelnīja bezgala daudz uzslavas un pateicības vārdu par radošumu un sportisko garu, par panākumiem olimpiādēs un konkursos, kā arī skolas tēla popularizēšanu.

Smaidi, smiekli, joki un asaras piepildīja skolas foajē, kur nelielā kinozālē skolēni, vecāki un pedagogi atcerējās kopā pārdzīvoto, skatoties video un foto sižetus par piedzīvojumu pilniem skolas gadiem. Īpaša pateicība par svētku noskaņu filmu veidotājiem un dizaineriem!

Skolas direktores un klašu audzinātāju ceļavārdos pamatizglītības ieguvējiem skanēja cerība uz drīzu tikšanos 1.septembra svinīgajā pasākumā, lai turpinātu ceļu pretim zināšanām un izcilībai savā dzimtajā skolā.

Lai mūsu devītajiem gaiši svētki un jauka vasara, lai iesmeltos saules spēku un siltuma enerģiju!

9.a klase

1095

1096

 

9.b klase

1097

1098

 

 

 

 

 

13

Kā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja.

Nebēdājot par neparasti drēgniem maija laika apstākļiem, mūsu skolas talkotāji rosījās trīs dienu garumā un kā iepriekšējos gados kļuva par čaklākajiem Lielās talkas atbalstītājiem. Lielā talka 2020 ģimenes un draugu lokā, ievērojot visus drošības noteikumus, izdevās! Lepojamies, ka mūsu audzēkņi lieliski apzinās, ka par apkārtējo vidi jārūpējas un atkritumi ir arī jāšķiro. Skolēni aktīvi sakopa daudzīvokļu māju, privātmāju, garāžu kooperatīvu, kapsētu un dārzkopības ciemu teritorijas, savācot celtniecības un sadzīves atkritumus. Bērni iepriecināja vecākus, beidzot sakopjot bērnistabas – visi skolas piederumi, rotaļlietas un spēles atrada piemērotāko vietu. Darbodamies savā atpūtas stūrītī vasarnīcā, kārtības un skaistuma piekritēji labiekārtoja piknika vietas, zālienu un puķu dobes, sēja un ravēja, stādīja un laistīja, zāģēja un cirta malku, pļāva un rušināja, izcirta krūmus un veidoja jaunus žodziņus. Galvenais, ka visus darbus veicām draudzīgajā kompānijā, jo ir zināms, ka pozitīvu domubiedru komandā darbs sokas ātrāk, jautrāk un labāk.

Paldies visiem par atsaucību un darba prieku! Turpināsim pozitīvi domāt un rīkoties, lai mūsu Daugavpils būtu tīrākā un zaļākā vieta Latvijā!

Fotogalerija ar talkošanas stāstiem par to, kā sakopjamās vietas izskatījās pirms un pēc talkošanas.

 

1.a klase

32 1a

 

 

 

1.b klase 

33 1b

 

 

 

 2.a klase

53 2a

 

 

 

 2.b klase

34 2b

 

 

 

3.a klase

35 3a

 

 

 

3.b klase

36 3b

 

 

 

4.a klase

51 4.a

52 4.a

 

 

 

4.b klase

56 4b

 

 

 

4.c klase

37 4

 

 

 

5.a klase

38 5a

 

 

 

5.b klase

39 5b

 

 

 

5.c klase

40 5

 

 

 

 6.a klase 

41 6a

 

 

 

6.b klase

42 6b

 

 

 

7.a klase

43 7a

 

 

 

7.b klase

44 7b

 

 

 

8.a klase

45 8a

 

 

 

8.b klase

46 8b

 

 

 

9.a klase

47 9a

 

 

 

9.b klase

48 9b

 

 

 

10.a klase

49 10a

 

 

 

11.a klase

50 11a

 

 

 

 

817

               Jau sesto gadu pēc kārtas, svinot Eiropas dienu, no 7. - 9.maijam ikviens bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas zināšanas par mums Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā. Ar katru gadu dalībnieku skaits strauji aug – šogad Eiropas eksāmenu kārtoja jau 30 086 dalībnieki, kas ir par 36% vairāk nekā pagājušajā gadā.

               Kārtojot Eiropas eksāmenu, dalībnieki atzīmē savu dzīvesvietu, tāpēc zinām, ka 15 258 Eiropas eksāmena dalībnieki nāk no Republikas nozīmes pilsētām, no novadiem ir piedalījušies 14 828 dalībnieku.

               Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad daudz aktīvāki ir bijuši pieaugušie, par 10% apsteidzot skolēnus – 55% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir pieaugušie.

               Eiropas eksāmenā iegūtais rezultāts tiek izteikts punktos, vidēji 5% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu – 50 punktus.

               Mūsu 6.-12.klašu skolnieki arī bija aktīvi dalībnieki.

 

Mūsu skolas līderi:

6.a - Dainis Juzupanovs - 46 punkti (no 50)

6.b -Pāvels Vertinskis - 37 punkti

7.a - Darija Ivanova - 45 punkti

7.b - Ksenija Maligina - 50 punkti, Deniss Avdejevs - 48 punkti

8.a - Filips Mikulovs - 49 punkti,

8.b - Anželika Cirša - 50 punkti

9.a - Vika Orehova - 48 punkti, Arina Slabkovska - 48 punkti

9.b - Vadims Isats - 47 punkti

11.a - Ieva Eltermane - 48 punkti

10.a - Anna Bališeva - 48 punkti

12.a - Viktors Stehnovskis-Slavskis - 50 punkti

              Plašāku informāciju var meklēt https://esmaja.lv/index.php/lv/projekti/eiropas-eksamens/aktualitates/aktuali

 

 

 

 

Šogad aprit 30 gadi kopš Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 1990.gada 4.maijā.

Kopš 2016.gada mūsu skola Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai par godu rīko zibakciju “Samīļosim savu skolu!”. Atceries, kā katru reizi mēs visi sadevāmies rokās un gājām samīļot skolu? Pēc tam bija Baltā galdauta svētki skolas aktu zālē ar dziesmām un sirsnīgiem vārdiem par Latviju.

1.-8.klašu skolēni un viņu ģimenes tika aicinātas arī šogad nosvinēt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī un visā pasaulē. Arī palikdami mājās, dažādos veidos apsveikt savu valsti un viens otru Brīvības svētkos. Iedvesmojoties no lv100.lv idejām, skolēniem tika piedāvāts izvēlēties kādu no tām vai izdomāt savu veidu Latvijas apsveikšanai un iemūžināt to fotogrāfijā.

Savukārt 9.-11.klašu skolēniem 30.aprīlis bija Pirmssvētku diena ar prezidentu. Skolēni tiešsaistē klausījās Egila Levita lekciju "Kāpēc 4. maijs?", kas bija veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai,

un tajā valsts prezidents stāstīja par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības, kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīme Eiropas un pasaules vēsturē. Skolēni dalījās ar atziņām, kuras viņus uzrunāja šajā lekcijā.

Skolēnu domu un apsveikumu galerija:

 

1.a klase                                                                                            1.b klase

1000a   1001a   1002a                          1006a

1004a   1003a   1005a

 

 

2.a klase                                                                                               2.b klase

1007a   1008                        1013   1014

 

  

3.a klase

1009   1011   1012   1010

 

 

3.b klase

1015   1016   1018   1017

 

 

4.a klase

1024    1020   1024

1021   1022   1023

 

 

4.b klase

1025   1026   1028

1029   1030   1027

 

 

4.c klase

1031   1032   1033

 

 

 5.a klase

1034   1035   1036

 

 

 

5.b klase

1037   1038   1039   1040

 

 

 

5.c klase

1054   1042   1043

 

 

 

6.a klase                                                                                                            6.b klase

1049   1045   1044                                  1050

1046   1048   1047                       1070

 

 

 

7.a klase                                                                                                  7.b klase

1051   1056                             1054   1055

               1053                                                               1056 

 

 

 

7.c klase                                                                       8.a klase

1057                                                         1059   1060

       1058                                                           1061

 

 

8.b klase

1062   1063   1064  

                                 1065   1066

                  

 

 

 

03

Sagaidot Daugavpils 745. gadadienu, Daugavpils 10. vidusskolas audzēkņi piedalījās konkursā “Man nozīmīga vieta/ objekts Daugavpilī”. Konkursa dalībnieki kļuva par novadpēniekiem, lai popularizētu dzimto pilsētu un atzītos tai mīlestībā.

6.maijā kļuva zināmi konkursa rezultāti:

  • Nikolajs Romancevičs, 9.a klases skolnieks, par radošo darbu “Ruģeļu sporta laukums” ieguva II vietu.

Darbs ir publiski pieejams: https://youtu.be/Z67lMZI1-ps

  • Jūlija Grigorjeva, 11.klases skolniece, par darbu “Sakrālais mantojums” ieguva II vietu.

Darbs ir publiski pieejams: https://arcg.is/bzv5T0

Apsveicam mūsu talantīgos jauniešus un viņu skolotājas Aļonu Deņisovu un Olgu Kovaļovu par uzvaru!

 

 

 

Page 1 of 26

eklase

VISC

Go to top