260

           Nodarbību laikā skolēni ieguva informāciju par pašvērtējuma un karjeras izvēles ceļa savstarpējo saistību, laika plānošanas un pārvaldīšanas veidiem. Grupu darbā dalībnieki veica pašizpēti, stiprināja savu pašvērtējumu un pilnveidoja komunikācijas, sadarbības un  sevis prezentēšanas prasmes.

494    489

490    491

492    493

 

 

 

Go to top