1 

Cien. nākamo pirmklasnieku vecāki!

Trešdien , 31.janvārī, plkst. 17.00

aktu zālē notiks vecāku sapulce

par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi izglītojamā uzņemšanai 1.klasē

2018./2019. mācību gadā

 

 

 

Go to top