9

18. – 22. septembrī ar gaišām domām un labestību sirdīs noritēja

Labo darbu nedēļa skolā. Pateicība visiem skolotājiem un skolēniem

par aktīvu līdzdalību labdarības akcijās un brīvprātīgo darbā!

Darām labus darbus paši un mudinām to darīt arī citus!

 

 

 

eklase

VISC

Go to top