1 

Cien. nākamo pirmklasnieku vecāki!

Trešdien , 31.janvārī, plkst. 17.00

aktu zālē notiks vecāku sapulce

par kārtību , kādā reģistrējami iesniegumi izglītojamā uzņemšanai 1.klasē

2018./2019. mācību gadā

 

 

Nākamo pirmklasnieku reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils 10.vidusskolā (2018./2019.mācību.gads):

 

 

 

TOPOŠAIS       PIRMKLASNIEKS

 93

Iepazīšanās posma nodarbības:

 

eklase

VISC

Go to top