1p

 

Projekta “Kvalitatīva un starptautiski konkurētspējīga izglītība” (“The quality and internationally competitive education” Nr. 2017-1-LV01-KA101-035246) apraksts

 

 

Daugavpils 10. vidusskola Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” ietvaros sāka realizēt projektu „Kvalitatīva un starptautiski konkurētspējīga izglītība”, ar mērķi pielietot integrēto pieeju efektīvai zināšanu un prasmju apguvei, iegūstot vispārējo vidējo izglītību.

Daugavpils 10.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotāja Olga Kovaļova laika periodā no 2017.gada 2.jūlija līdz 9.jūlijam apguva vienas nedēļas International Study Programmes I.S.P. apmācības kursu: “Course for Teachers of Geography at Secondary Level”, Apvienotās Karalistes pilsētā Čeltenhamā. Mācību mobilitātē piedalījās skolotāji no sešām Eiropas valstīm: Austrijas, Bulgārijas, Latvijas, Slovākijas, Ungārijas un Zviedrijas.

Kurss bija paredzēts vidējās izglītības ģeogrāfijas un vēstures skolotājiemun tika organizēts Čeltenhama pilsētas vēsturiskajā centrā Isbourne koledžā un Holistiskā centra telpās.

Profesionālās pilnveides īstenošana notika atbilstoši International Study Programmes I.S.P. apmācības kursa programmai.

Apmācības kursa organizētajos semināros ar Dr.Dianu Hicks notika diskusijas par CLIL Satura un valodas integrētās apguves metodikas praktisko pielietojumu, par kognitīvo pieeju, radošumu un integrēto saturu valodu apguvei. Par izglītojamo prasmju un spēju attīstību iegūtās zināšanas vienā mācību priekšmetā izmantot jaunās situācijās; par izglītības modeļiem un to iezīmēm (zināšanas, prasmes un izpratne), par virzīšanos no zināšanām uz izpēti utt.

Ar lektoriem Lusy Hamsley un Paul Lockey no Bournsides vidusskolas notika diskusijas par: vidējās izglītības sistēmu Apvienotās Karalistes skolās salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstu skolām;jaunākajām metodēm un aktualitātēm ģeogrāfijas un vēstures mācīšanā; mācību procesu nodrošināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām; notika iepazīšanās ar labāko pieredzi izglītībā un praktiskajiem piemēriem, kā mācību programmu var papildināt, bagātināt un dažādot utt.

Vienu dienu tika organizēts Sir “Thomas Rich's School” vidusskolas apmeklējums. Skola ir dibināta 1666.gadā un ir viena no lielākajām un vecākajām Glosteršīras grāfistē.

Piecu ģeogrāfijas stundu novērošanas gaitā, bija iespēja iepazīties ar mācīšanas pieeju un mācību procesu, ar tehnoloģijām, mācību materiāliem un līdzekļiem. Pēc katras stundas diskutējām ar skolotājiem par metodēm ģeogrāfijas mācīšanā; par ģeogrāfijas pasniegšanas aktualitātēm un veicām stundas gaitas analīzi; nobeigumā bija organizēta ekskursija pa skolu.

Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros bija paredzētas daudzas ekskursijasGlosteršīras grāfistē: Čeltenhama SPA pilsētā, kura ilgu laiku bija pazīstama kā veselības un brīvdienu kūrortpilsēta pateicoties minerālūdeņu atradnēm 1716.gadā. Ļoti interesanta ekskursija tika noorganizēta Glosteras pilsētā, kurā atrodas lielākā Glosteršīras grāfistes katedrāle; bija organizēta ekskursija Tewkesbury pilsētā, kur pilsētas svētku ietvaros notika viduslaiku karavīru kaujas.

Citā dienā apmeklējām Velsas lielāko pilsētu Kārdifu un kalnrūpniecības muzeju The Big Pit National Mining Museum of Wales.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts I.S.P. sertifikāts par dalību apmācības programmā, kas apliecina iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi turpmākajā darbā, kas ļaus realizēt vidusskolas mācību programmās CLIL nodarbības, kas nodrošinās starppriekšmetu saikni un integrēto mācīšanu izglītības procesā. Profesionālās pilnveides projekts vērtējams kā lieliska iespēja satikties un veidot kontaktus ar kolēģiem no dažādām Eiropas valstīm, attīstīt prasmes efektīvi strādāt starpkultūru vidē un uzlabot svešvalodu kompetences.

Jauniegūtās kompetences tiks izmantotas Daugavpils 10.vidusskolas nākotnes stratēģiskajos plānos, kas paredz pedagogu nepārtrauktu izglītību, kvalifikācijas pilnveidošanu un karjeras izaugsmes iespējas, jauno tehnoloģiju apgūšanu, bet savukārt izglītojamajiem – vispusīgu attīstību, kas atbilst Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām un veicina personības izaugsmi un sabiedrības attīstību.

Liels paldies par atbalstu un doto iespēju iegūt pieredzi ārvalstīs Daugavpils 10.vidusskolas direktorei Valijai Salnai, un pateicība par atsaucību projekta realizācijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: „Kvalitatīva un starptautiski konkurētspējīga izglītība” (projekta finansējuma līgums Nr. 2017 – 1 – LV01 – KA101 – 035246) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas

vispārējās izglītības ģeogrāfijas skolotāja

Olga Kovaļova, tālrunis 26163511, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

372

                                                                       373          374

 

 

 

eklase

VISC

Go to top