277

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,

Pārtrūkst stīga, un viss paliek

kluss…

(Ā.Elksne)

 

Šogad ziema negrib un negrib aiziet, auksti vēji plosa pelēkus mākoņus, dzenā sniegu un lietu. 22.aprīlī likteņa vēji izdzēsuši arī mūsu ilggadējās kolēģes Olgas Snitko dzīvības sveci.

            Priekšā vēl krāsainais tulpju laiks, augļu dārzu ziedu baltums, pēdējā zvana skaņas, kas vēstīs par kārtējā mācību gada noslēgumu, skolēnu un skolotāju prieks par vasaras brīvdienām. Tikai Olgu Snitko, Daugavpils 10.vidusskolas ilggadējo matemātikas skolotāju, direktores vietnieci mācību jomā, zvana līksmās skaņas neatsauks uz skolu.

            Olga Snitko Daugavpils 10.vidusskolā strādāja kopš 1985.gada, vairāk nekā 30 gadus. Matemātikas skolotāja – strādājusi ar pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Ir mācījusi loģiski domāt, spriest, pierādīt, argumentēt - mīlēt matemātiku vairāku paaudžu jauniešiem. Viņas skolēni ir bijuši pilsētas, reģiona, valsts mēroga olimpiāžu un konkursu laureāti. Veiksmīgi turpinājuši mācības Latvijas un ārzemju augstskolās. Audzēkņi ir pateicīgi savai skolotājai par dziļajām matemātikas zināšanām, taisnīguma izjūtu, prasīgumu, sirds siltumu, sapratni, optimismu.

Vienlaicīgi Olga Snitko bija arī direktores vietniece: sākumā audzināšanas darbā, vēlāk - mācību darbā. Mācību standarti, mācību programmas, MK noteikumi, saistītie ar mācību procesu, valsts pārbaudes darbi, centralizētie eksāmeni, skolotāju tarifikācija, darbs ar vecākiem, skolas attīstības vīzija – šos un daudzus citus ar skolas dzīvi saistītos jautājumus Olga veica atbildīgi, prata apspriest un vienoties ar kolēģiem, domājot par skolas izaugsmi, par skolas tēlu pilsētā.

Viņa mīlēja bērnus, mīlēja savu darbu un ļoti mīlēja dzīvi. Ārpus skolas darba viņas aizraušanās bija grāmatas, teātra izrāžu un citu kultūras pasākumu apmeklējumi, dzeja, ceļošana, tikšanās ar draugiem. Viņa vienmēr bija sirsnīga, izpalīdzīga, enerģiska, centās iet līdzi laikam, pilna sapņu uz dzīvi, uz šo vasaru… Laikam tāpēc arī nespēja noticēt, ka vienkārša saaukstēšanās var būt tik nopietna.

Olga ir atstājusi mīlestību pret visu skaisto, patieso, pret dzīvi; vienmēr darbīgā, nerimtīgā skolotāja; gaišs, dzirkstoša humora un asa prāta cilvēks.

             Mums visiem pietrūkst Viņas…

                                   No Tevis tik daudz bija, ko gūt.

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Skumju brīdī izsakām līdzjūtību un esam kopā ar Olgas Snitko vīru, piederīgajiem, draugiem, paziņām, esošajiem un bijušajiem audzēkņiem.

Atvadīšanās no Olgas Snitko 26.aprīlī no plkst.12.30 Daugavpils Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrālē.

 

 

 

eklase

VISC

Go to top