Valsts pārbaudes darbi 3.klasē
Diagnosticējošais darb
i notiek:

 • mācībvaloda – 22.februārī;
 • matemātikā – 28.februārī;
 • latviešu valodā 8.martā.
   

Valsts pārbaudes darbi 6.klasē
Diagnosticējošie darbi notiek:

 • mācībvalodā 21.februārī;
 • matemātikā – 27.februārī;
 • latviešu valodā  – 1.martā;
 • dabaszinībās – 6.martā;


Valsts pārbaudes darbi 9.klasē

 • latviešu valodā – 23.-24.maijā;
 • svešvalodā – 29.-30.maijā;
 • matemātikā – 5.jūnijā;
 • mācībvaloda – 7.-8.jūnijā;
 • vēsturē – 12.jūnijā.
   

Diagnosticējošie darbi

Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē - 10.aprīlī

 

Valsts pārbaudījumi 12.klasē

 • svešvalodā (angļu valodā) – 13., 14. un 15.martā;
 • informātika - 21.maijā;
 • latviešu valodā – 22.maijā;
 • matemātikā – 25.maijā;
 • vēsturē – 28.maijā;
 • bioloģijā – 30.maijā;
 • ģeogrāfijā – 1.jūnijā;
 • fizikā – 4.jūnijā;
 • ķīmijā – 6.jūnijā;
 • ekonomikā – 8.jūnijā;
 • mācībvalodā un literatūrā – 11.jūnijā.

 

2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiks:

 

Go to top