20.maijā J.Pilsudska Daugavpils poļu ģimnāzijā notika sākumskolas skolēnu – pilsētas olimpiāžu uzvarētāju – un skolotāju sumināšana.

No mūsu skolas diplomus un balvas saņēma:

Gabija Bertulīte 2.b – 2.vieta pilsētas dabaszinību olimpiādē 2.kl. skolēniem

                          Skolotāja Margarita Kolembeta

Margarita Millere 3.a – 3.vieta pilsētas latviešu valodas olimpiādē mazākumtautību skolu 3. – 4.kl. skolēniem

                                                                                        Skolotāja Diāna Streikuse

Vadims Žunda 3.a - 3.vieta atklātajā matemātikas olimpiādē 3.kl. skolēniem

Violeta Nasire 3.a - 3.vieta atklātajā matemātikas olimpiādē 3.kl. skolēniem

                                                                                        Skolotāja Svetlana Jevstifejeva

Irina Šinkarenko 3.b - 3.vieta atklātajā matemātikas olimpiādē 3.kl. skolēniem

                                                                                       Skolotāja Anžela Iekalne

Arina Slabkovska 4.a – atzinība pilsētas krievu valodas olimpiādē 4.kl. skolēniem

                                                                                       Skolotāja Tamāra Kozlovska

Darja Popova 4.b -2.vieta Latgales reģiona 12. atklātā matemātikas olimpiāde 4.kl. skolēniem

Dmitrijs Sakovičs 4.b – 3.vieta Latgales reģiona 12. atklātā matemātikas olimpiāde 4.kl. skolēniem

                                                                                       Skolotāja Nataļja Ozerska

Paldies skolēniem par rezultatīvu sniegumu olimpiādēs.

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm.

233

 

 

eklase

VISC

Go to top