Bērnu reģistrācija Daugavpils 10.vidusskolas 1.klasē uz 2014./2015. mācību gadu notiek no 2014.gada 3.februāra plkst.8.00 līdz 2014.gada 28.februārim plkst.16.00.

Lai skolā uzrakstītu iesniegumu (veidlapa pie sekretāres) nepieciešami sekojoši dokumenti:

- bērna dzimšanas apliecība;

- vecāka personību apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

- pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarota persona.

Informācija pa tālruni: 65476148, 65432507, 65476149

eklase

VISC

Go to top