w2

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2021./2022.mācību gadā:

 

No 2021.gada 1.februāra plkst. 8:00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils 10.vidusskolas 1.klasē 2021./2022.m.g.

 

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē 2021./2022.mācību gadā  www

Daugavpils pilsētas domes rīkojums Nr. 590  www

Vecāku iesnieguma veidlapa iesniegšanai ar elektronisko parakstu  www

Vecāku iesnieguma veidlapa iesniegšanai, ierodoties klātienē  www

 

 

 

eklase

VISC

Go to top