315

Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notiks 19. – 25. novembrī. Tas ir starptautisks pasākums, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā! / It’s our world. Let’s take action! norāda, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību.

 

 

 

eklase

VISC

Go to top