289

 

Kas tur dīc, kas tur rīb

Ap to mūsu istabiņu?

Mārtiņš gaili danci veda,

Ap istabiņu tekādams.

10.novembrī Latvijā tiek svinēta Mārtiņdiena jeb Mārtiņi. Šī diena pēc saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp Miķeļiem – rudens saulgriežiem un Ziemassvētkiem – ziemas saulgriežiem. Šajā dienā beidzas klusais – veļu laiks, tāpēc svētki ir pilni jautru, skaļu izdarību – budēļi jeb ķekatas, kas turpinās līdz pat Meteņiem. Ar Mārtiņdienu saistās savas ieražas un tradīcijas: Mārtiņu gadatirgus, mīklu minēšana, tautasdziesmu skandēšana, laika pareģojumi, bagātīgi klāts svētku galds, budeļu dejas, rotaļas un dziesmas.

Rudenīgajās drūmās dienās mācīsimies no senajiem latviešiem, kuri sevi garīgi un fiziski attīstīja.

Novēlam lustīgu Mārtiņdienu!

 

 

 

eklase

VISC

Go to top