Stundu laikā skolēni mācījās dažādos informācijas avotos atrast, izvēlēties un izmantot informāciju par trauku apgleznošanu Senajā Grieķijā. Viņi izrotāja grieķu traukus - meandru, rozetes, palmetes – grieķu nepārtrauktā vijīgā rakstā, pētīja cilvēku figūru novietojuma paņēmienus, pozu izteiksmīgumu, pamatoja to atbilstību sižeta uztverei. Pētīja sižeta attēlojumu sengrieķu mītos un lietišķajā mākslā. Veica praktiskos darbus kolāžas tehnikā.

           Šajās stundās skolēni guva radošas darbības pieredzi, prieku par darba procesu un efektīgu rezultātu, cēla savu pašapziņu un motivāciju turpmākajam darbam.

62

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top