Šobrīd arvien aktuālākas kļūst integrētās stundas. Šīs stundas attīsta bērnu radošās spējas, domāšanu un motivē skolēnus mācīties, parāda saikni ar reālo dzīvi.

       Maija mēnesī 2.klasēs bija novadīta integrētā stunda matemātikā un mājturībā un tehnoloģijās ''Sakņu dārzs''.

       Stundā par tēmu „Sakņu dārzs” 2.klases skolēniem vajadzēja izveidot savu „sakņu dārzu” no dažādiem materiāliem, veicot matemātiskus aprēķinus. Skolēniem darbs ļoti patika. Viņi strādāja radoši, ar lielu aizrautību. Sanāca lieliski darbi!

       Stundu novadīja Olga Aširova un Tatjana Krūmiņa.

60

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top