427

Latviešiem Mārtiņi — 10. novembris — iezīmē rudens darbu beigas un ziemas sākumu. Mārtiņos beidzas pieguļa, rudens darbu, ganu un veļu laiks, turpretī sākas ziemas masku gājieni un mīklu minēšana garajos tumšajos vakaros. Mūsdienās par godu Mārtiņdienai šīs nedēļas nogalē visā Latvijā notiek gadatirdziņi.

 

8. novembrī garajos starpbrīžos

pēc 3., 4. un 5. mācību stundas 1-.12.klašu izglītojamie, skolotāji un skolas darbinieki aicināti uz

Mārtiņdienas gadatirdziņu aktu zālē!

Prasmīgi rokdarbnieki, kokapstrādes lielmeistari, fantastiski adītāji, pērļotāji, mākslinieki, šuvēji, konditori un citu mākslas darbu meistari tiek aicināti pārdot pašceptus, pašaudzētus un pašgatavotus labumus,

kā arī citas pašdarinātas lietas!

428

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top