Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Latviešu valoda un literatūra

8. un 9.

15.01.

19.03.

Latviešu valoda un literatūra

11. un 12.

29.01.

09.03.

Latviešu valoda 
(mazākumtautību izglītības programmu)

7.–8.

20.10.

24.11.– I kārta
18.01.– II kārta

Angļu valoda 10.–12. 01.12. 09.02.– I kārta
22.03.– II kārta

Vācu valoda

10.–12.

22.11.

27.01. – I kārta
23.02. – II kārta

Franču valoda

5.–12.

10.01.

03.03.

Matemātika

9.–12.

02.02.

08.–09.03.

Fizika

9.–12.

19.01.

05.–06.04.

Ķīmija

9.–12.

06.02.

27.–29.03.

Bioloģija

9.–12.

30.11.

24.–26.01.

Ģeogrāfija

10.–12.

21.02.

12.04.-13.04.

Ekonomika

10.–12.

31.01.

07.03.

Informātika (programmēšana)

8.–12.

16.01.

01.-02.03.

Vēsture

9.

12.

12.01.

26.03.

20.02.

Filozofija

11.–12.

23.01.

07.03.

Mājturība un tehnologijas un mājsaimniecība
8.–12. 01.02. 04.04.

 

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde

Olimpiādes norises laiks

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 16.februārī

Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2018.gada 26.februārī

 

 

 

 

Go to top