6.februārī skolā notika ikgadējā skolēnu zinātniski pētnieciskā konference. Tajā piedalījās 11. un 10.klašu skolēni. Konferences dalībniekus aktu zālē uzrunāja skolas direktore V.Salna. Viņa uzsvēra, cik svarīgi ir jau skolā apgūt pētnieciskā darba rakstīšanas iemaņas, kas būs nepieciešamas katram studentam nākotnē, kā arī novēlēja pārliecību sava darba prezentēšanas laikā.

           Darbs noritēja 6 sekcijās:

  • Krievu literatūra
  • Angļu valoda
  • Ģeogrāfija / ekonomika / vēsture
  • Matemātika / informātika
  • Ķīmija / fizika
  • Bioloģija

Krievu literatūras sekcijā tikai runāts par anekdošu žanru mūsdienās, par krievu dzejnieka Sergeja Jeseņina estētiskajiem ideāliem, par krievu cilvēku likteņiem Latvijā – pazīstamo Daugavpils mākslinieku Pjotru Hudočonoku, kurš mūsu, Daugavpils 10.vidusskolai, ir dāvājis paleontoloģijas ekspozīciju.

Angļu valodas sekcijā darbs ritēja angļu valodā. Tika spriests par atšķirībām britu un amerikāņu angļu valodā, par Lielbritānijā vērojamiem angļu valodas akcentiem, par slenga izmantošanu radiopārraidēs.

Ģeogrāfijas / ekonomikas / vēstures sekcijā skolēniem interesanta likās tēma par uzņēmējdarbības iespējām sociālajā tīklā Facebook.com; par to, kādus zīmolus un kāpēc izvēlas jaunieši; kā arī tēmas par Daugavpili – sakrālais mantojums, satiksmes intensitātes vizualizācija.

Matemātikas sekcijā 10.klases skolnieces Jūlija un Karina, praktiski lietojot optimizācijas uzdevumus, pierādīja, kāds būtu vislabākais Daugavpils 10.vidusskolas iekšējā pagalmiņa jumta segums.

Ķīmijas / fizikas sekcijā klātesošiem pat tika piedāvāts degustēt dažādu firmu melno šokolādi, jo tika aizstāvēts pētījums par Latvijas tirgū realizētās tumšās šokolādes atbilstību Latvijas un ES pārtikas kvalitātes standartiem.

Bioloģijas sekcijā klātesošie uzzināja praktiskus padomus, kā apkarot tādu izplatītu tomātu slimību kā fitoftora; varēja domāt līdzi, kāds ir viņu bioritms – viņi ir cīruļi, pūces vai baloži?; kā arī padomāt par saviem ēšanas paradumiem.

10.klašu skolēni klausījās, iesaistījās, domāja par nākotni – ko viņi gribētu pētīt, par ko gribētu dziļāk un pamatīgāk uzzināt.

11.klašu skolēnu ZP darbu līmenis bija ļoti dažāds. Uz Latgales reģionālo konferenci tika izvirzīti 2 darbi ekonomikā un uzņēmējdarbībā, 2 darbi sociālā un ekonomiskā ģeogrāfijā, 1 – matemātikā, 1- veselības zinātnē.

Paldies skolotājiem – konsultantiem, kuri bija blakus skolēnam vai skolēniem zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas laikā, atbalstīja un iedvesmoja.

774    775

776    777

778    779

                    780    781

783    784

785    786

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top