• Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Pilsonības nedēļa
 • Latvijas republikas proklamēšanas diena
 • Ziemassvētki
 • Tatjanas diena
 • Meteņi
 • Vecāku dienas
 • Absolventu tikšanās diena
 • Pop-klip
 • Karjeras nedēļa
 • Mātes dienas koncerts
 • Sporta svētki
 • Pēdējā zvana svētki
 • Izlaiduma vakari
 • Mācību priekšmetu nedēļas
 • Skolas svētki (pilsētas un valsts mēroga olimpiāžu uzvarētāju, pašdarbības kolektīvu, gada labāko skolotāju apbalvošana)
Go to top