001 

 

Psiholoģes                                          Irēna Kampāne 03.kab.

                                                            Viktorija Bogdanova 03.kab.

Sociālā pedogoģe                              Ludmila Demida 214.kab. t.29535994

 

Logopēde                                            Sandra Lazuko 316.kab.

 

Skolotājas karjeras konsultantes    Jekaterina Kovaļevska 02.kab.

                                                                                                                    Natālija Kudiņa 02.kab

 

 

 

SAC

 

 

Kāpēc skolā vajadzīgs SAC?

- Kopīgi palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, tāpat arī viņu skolotājiem un vecākiem.

- Palīdzēt integrēties skolā bērniem ar īpašām vajadzībām.

- Noteikt speciālistu, kura palīdzība dotajā brīdī skolēnam vai vecākam visvairāk nepieciešama.

 

 

Skolas psihologs

 Palīdz skolēniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kuras noved pie mācību procesa traucējumiem.

 Kad ir nepieciešama psihologa palīdzība?

 Cilvēki vēršas pie psihologa, kad plāno savu nākotni, kad rodas grūtības mācībās un ikdienas dzīvē, kad  jūt emocionālo diskomfortu. Tam var būt dažādi iemesli:

 • ģimenes problēmas, attiecības ar vecākiem;
 • stress un spriedze;
 • paniskas bailes, fobijas, tiks, satraukums, bezmiegs;
 • traģiskas situācijas, bēdas, zaudējumi;
 • nekontrolējams niknums, agresija;
 • problēmas ar ēdienu un svara kontroli;
 • problēmas ar saskarsmi, uzvedību, kontaktu nodibināšanu ar apkārtējiem.
 • bērnam bieži ir ļoti grūti vienatnē tikt galā ar šādām situācijām: vecāku šķiršanās; invaliditāte, smagas saslimšanas; atkarība (narkomānija, datori, azartspēles, alkoholisms); vientulība.

 !!! Cilvēki iet pie psihologa arī tad, kad viņiem nav īpašu problēmu, lai iemācītos veidot attiecības, lai plānotu karjeru, paaugstinātu rezultātus mācībās, sportā vai citos darbības veidos, iepazītu sevi, atklātu savu potenciālu un resursus.

Bieži cilvēki domā, ka, atnākot pie psihologa, būs tūlītējs rezultāts, bet tikai atsevišķos gadījumos var palīdzēt dažas vizītes. Vairumā situāciju nepieciešams ilgstošs periods to risināšanai.

Psihologs savā darbā vadās no profesionālā Ētikas Kodeksa, kurš nodrošina klienta konfidencionalitāti.

 

 

Sociālais pedagogs

 • palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas saistītas ar sociālajiem jautājumiem, kas noved pie mācību procesa traucējumiem.
 • informē un sniedz palīdzību sociālajos jautājumos.
 • izpēta un izvērtē bērna mājas apstākļus.
 • aizsargā bērna tiesības sociālajās institūcijās.
 • dibina kontaktus un sadarbību ar valsts un sabiedriskajām sociālajām institūcijām ārpus skolas, lai bērniem un ģimenēm sniegtu dažāda veida palīdzību.

 Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

 Skolotājiem:

 •  skolēns sistemātiski kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ.
 •  pēkšņi izmainījusies skolēna uzvedība.
 •  skolēns nesaņem pietiekošu vecāku gādību.
 •  skolēns nokļuvis sociālajā apgādībā vai citā institūcijā.

 Skolēniem:

 •  ir grūtības mācībās.
 •  konflikts ar klasesbiedriem, vecākiem vai skolotājiem.
 •  problēmas mājās.
 •  skolā jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu.

         Vecākiem:

 •  radušās grūtības bērna audzināšanā.
 •  bērns bieži kavē skolu vai nenāk mājās.
 •  negaidīti izmainījusies bērna uzvedība.
 •  bērnam ir regulāri konflikti ar klasesbiedriem un skolotājiem.
 •  bērnam ir atkarības problēmas.
 •  ir materiālās problēmas ( bērnu grūti nodrošināt ar nepieciešamajiem mācību piederumiem, ēdienu u.c.)

 

 

Skolas logopēds

 •  konsultē vecākus, skolēnus, skolotājus, ja ir runas, lasīšanas, rakstīšanas traucējumi. Dod metodiskos norādījumus, kā šos traucējumus novērst.
 • diagnosticē skolēniem runas, rakstīšanas, lasīšanas traucējumus (pirmklasniekiem nosaka runas attīstību un gatavību lasītprasmes un rakstības apgūšanai)
 • vada nodarbības, lai novērstu traucējumus.
 • konsultē skolotājus gadījumos, kad bērns nespēj lasīt un rakstīt atbilstoši programmas standartu parsībām.

 

 
Karjeras konsultants

 Profesijas izvēle, tās vienīgās, kas būtu tuva dvēselei – ir sarežģīts un atbildīgs solis katra cilvēka dzīvē. No pārdomātas profesijas izvēles ļoti lielā mērā būs atkarīgs nākotnes liktenis. Pareizi izvēlēties profesiju – nozīmē atrast savu vietu dzīvē.

 Karjeras konsultants:

 • Konsultē skolēnus, vecākus, skolotājus par profesionālās orientācijas jautājumiem;
 • Informē skolēnus par karjeras izvēles iespējām: par izglītību Latvijā un ārzemēs (mācību iestādes, programmas, iestāšanās noteikumi, prasības par centralizēto eksāmenu sertifikātiem, sagatavošanās kursi, mācību maksa, studentu kredīti, profesijas (profesiju daudzveidība, standarti, pieprasījums pēc dotās profesijas darba tirgū)).
 • Palīdz skolēniem plānot profesionālo karjeru.

 

Go to top