36

Skolotāju dienas priekšvakarā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus par sasniegumiem 2017./2018.m.g. metodisko prioritāšu īstenošanā saņēma:

Jekaterina Kovaļevska – nominācijā “ Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana”

Marina Halimone un Inga Vasiļjeva – nominācijā “Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā”

Gaļina Koreņeva  nominācijā “Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā”

Ināra Timofejeva – nominācijā “Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā”

Anžela Iekalne  nominācijā “Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzija sasniegšanā”

Līga Soldāne nominācijā “Jaunais skolotājs 2018” ir saņēmusi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes veicināšanas balvu.

                                   Priecājamies par kolēģu panākumiem!

134 

 

 

eklase

VISC

Go to top