Datums

Pasākums

Klase

08.11.

Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija

Skolēnu parlaments

09.11.

Klašu telpu un durvju noformēšana svētkiem

  1. -12.kl.

11.11.

Lāpu gājiens

9. -12.kl.

12.11

Spēle pa stacijām „Mana Latvija”

7., 8., 9.kl.

12.11.

Tikšanās ar stikla pūtējiem

1.-2.kl. plkst.12.00

3.-4.kl. plkst.13.00

13.11.

Pilsētas spēle – konkurss „Ceļā uz pilsonību”

9.ab

13.11

Sacensības „Stiprs kā ozols” ( sporta zāle)

6., 7.kl. zēni

14.11.

Pilsētas spēle „Latvijas taka”

4.kl. komanda

 

 

 

 

11.11 – 15.11

 

 

Manas mājas (zīmējumi)

1.kl.

 

Ar ko lepojas Daugavpils (zīmējumi + teksts)

2.kl.

 

Tautasdziesmu ilustrēšana

3.kl.

 

Mans ceļš uz skolu ( maršruts ar objektu nosaukumiem)

4.kl.

 

Apceļosim dzimto zemi !

5.kl.

 

Latvija lepojas…produkcija ( kolāžas ar informāciju)

Atklātne – apsveikums , ar novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā

6.kl.

 

Latvija lepojas… panākumi mākslā un mūzikā

7.kl.

 

Latvija lepojas … panākumi sportā

8.kl.

 

Daugavpils lepojas …

9.kl.

 

Senie latvju raksti

10.kl.

 

Teiksmainā Latgale (ceļojumu maršrutu izstrāde)

11.kl.

 

Latvijas nacionālie dārgumi UNESCO dārgumu krātuvē (izstāde)

12.kl.

 

Šeit ir Latvija” ( kolāžu izstāde)

10. -12.kl.

14.11.

Latvijas valsts 95. gadadienai veltītās svinīgās līnijas„Man viņa ir visskaistākā…” aktu zālē

3.st.1. – 2.kl.

5.st. 9. – 12.kl.

15.11.

Latvijas valsts 95. gadadienai veltītās svinīgās līnijas„Man viņa ir visskaistākā…” aktu zālē

5.st.3. – 4.kl.

6.st.5. – 6.kl.

7.st. 7. – 8.kl.

11.11- 15.11

Tematiskas klases stundas visās klašu grupās

  1. -12.kl.

20.11

Pilsētas konkurssvidusskolēniem „Mūsu slava un gods’”

 

29.11.

Pilsētas spēle – konkurss „Ceļojums pa Latgali”

1-. -12.kl.

14., 15.11

Video slaidšovs par Latviju I stāva foajē

10.-12.kl. skolēnu veidotās prezentācijas

eklase

VISC

Go to top