Ātri un nemanāmi ir pagājis šis mācību gads. Liekas, vēl tikai nesen bija septembris, bet, lūk, jau vasara klāt! Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Mācību gadu beidzot 29. un 30. maijā skolā norisinājās svinīgās līnijas, kurās par labajiem darbiem un sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un aktīvu ārpusstundu darbu tika godināti 1.-11. klašu skolēni. Labākie no labākajiem saņēma zelta un sudraba liecības par izciliem sasniegumiem mācībās.

      Vissirsnīgākais sveiciens un pateicība skolēniem, vecākiem un tehniskajiem darbiniekiem par kopīgi paveikto darbu mācību gada laikā!

       Paldies pedagogiem par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, savu skolēnu spēju un talantu attīstīšanā!

       Lai vasaras brīvdienas priecē ar sauli, jauku atpūtu, lieliskiem iespaidiem un aizraujošiem piedzīvojumiem!

 

 

 

eklase

VISC

Go to top