16.maijā skolas aktu zālē notika pasākums ''Kopā esam spēks", kur piedalījās 5.a, 5.c un 6.a klases skolēni, vecāki un klases audzinātājas. Skolas psiholoģe Viktorija Bogdanova iepazīstināja vecākus ar APU darbību skolā. Pēc tam notika jautrās stafetes starp bērnu un vecāku komandām, kas radīja jautru un draudzīgu atmosfēru, daudz pozitīvu emociju un prieku par darbošanos kopā. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!

788    791

789    790

792    793

794    795

 

 

eklase

VISC

Go to top