Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais "Es mācos!" ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

4

 

 3          

Šurp grāmatas! Uz skolu!

Es būšu teicamnieks!

Tad tētiņam un māmiņai,

Un Dzimtenei būs prieks.

Plkst. 10.00 – svinīgais pasākums 1. – 12.klašu skolēniem (pie skolas).

Pēc pasākuma – klases stundas.

 

Interesantu, radošu jauno 2016./2017. mācību gadu!

 

 

 

 

                          1                

 

 

Topošo pirmklasnieku

vecāku sapulce

notiks 25.augustā plkst.17.30

skolas aktu zālē!

Esat laipni gaidīti!

 

Skolēnu bezmaksas braucamās biļetes var noformēt skolā

no 2016.gada 18.augusta līdz 2016.gada 25.augustam, iesniedzot:

  • vecāku iesniegumu (veidlapa skolā);
  • fotogrāfiju 3x4cm.

Braucamo biļešu saņemšana no 2016.gada 30.augusta.

Vecāku iesniegums

 

 

 

 

Page 45 of 45

eklase

VISC

Go to top