328

29.novembrī tiks atzīmēta pirmā advente, ar ko sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks jeb gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai.

Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību.

 

 

 

315

Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notiks 19. – 25. novembrī. Tas ir starptautisks pasākums, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā! / It’s our world. Let’s take action! norāda, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību.

 

 

 

No 2020.gada 1.septembra ir stājusies spēkā Vispārējās izglītības likuma 45.panta 1.daļas jaunā redakcija.

Sakarā ar to 17.novembrī mācību stundas ilgums ir 30 minūtes.

Saīsinātas stundas*

(pirmssvētku dienās)

Stunda Laiks
1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.20 – 9.50
4.** 10.00 – 10.30
5.** 10.40 – 11.10
6.** 11.20 – 11.50
7.** 12.00 – 12.30
8. 12.40 – 13.10
9. 13.20 – 13.50
10. 14.00 – 14.30

 

 

 

 

306

Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem, kā arī to pieņemšanu un pareizu izpratni. UNESCO LNK uzsver izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošanas nepieciešamību, jo tieši tā ir tolerances un iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstības pamats.

 

 

 

294

 

Pasaules laipnības diena radās 1997. gada novembrī Pasaules laipnības konferencē Tokijā. Tās dalībnieki no septiņām pasaules valstīm izstrādāja vīziju par laipnības lomu un nozīmi ikdienā.

Lai arī Pasaules laipnības diena ir tikai reizi gadā, aicinām ikdienu būt laipniem un iecietīgiem, būt sirsnīgiem un iejūtīgiem pret ikvienu cilvēku, pateikt labus vārdus un komplimentu, uzsmaidīt, piedāvāt savu vietu sabiedriskajā transportā, atvērt durvis un piedāvāt palīdzību, vairojot laipnību sabiedrībā.

Laipnība pasaulē sākas ar mani!

 

 

 

Page 1 of 49

eklase

VISC

Go to top